Historie | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > O nás > Historie >

Historie

9.10.1990      vznik občanského sdružení Arkadie
2. 9.1991       zahájení výuky v pomocné a zvláštní škole
1.9.1993        zahájení pravidelné denní dopravy
1.4.1994        zahájení činnosti nestátního zdravotnického rehabilitačního zařízení
1. 9.1995       zahájení výuky v praktické škole
15.10.1995    zahájení projektu Archa - denního stacionáře v Teplicích
1. 2.1996       získání vlastního mikrobusu Ford - „Ferda“
1. 2.1998       zahájení provozu v chráněných dílnách Prosetice
1. 2.1999       zahájení projektu ALTÁN - centra pro dlouhodobě duševně nemocné
1. 4.2001       osamostatnění občanského sdružení ALTÁN
1.11.2001      zahájení projektu „Středisko Krupka“ v objektu, poskytnutém Městem Krupka
2.1.2002        získání mikrobusu VW - „Venda“
1.3.2002        zahájení provozu technických chráněných dílen Teplice Sukova
1.4.2002        zahájení programu canisterapie - zkoušky feny Ciny
1.10.2002      zahájení přípravy programu hipoterapie pravidelným rekreačním ježděním
17.6.2003      zahájení projektu Chráněné bydlení v pěti bytech poskytnutých Městem Teplice
1.10.2003      zahájení projektu Respitní péče
15.5.2004      zahájení hipoterapie
11/2004         získání dalších dvou malometrážních bytů pro chráněné bydlení od města Teplice
12/2004         zahájení provozu střediska Masarykova (chráněná dílna, ekonomický úsek)
22.12.2004    získání mikrobusu VW Transportér od skupiny ústeckých firem
27.5. 2005     zahájení prodeje v obchůdku Arkadie
1.10.2005      zahájení činnosti poradenského a školícího centra ve středisku Masarykova
1.8.2006        zahájení provozu chráněné dílny ve středisku Úpořiny
1.9.2006        zahájení provozu denního stacionáře v Teplicích Sukova ul.
2007              zahájení provozu výrobny svíček v Teplicích Masarykova ul.
1.6.2007        pronájem devátého bytu od Města Teplice na projekt chráněného bydlení v Teplicích
2010              obnova vozového parku mikrobusů (Ústecký kraj, sponzoři)
1.7.2010        přestěhování teplického denního stacionáře do nových prostor v ul. Novoveská
1.6.2011        přestěhování vedení společnosti a provozu svíček do objektu Helena v Řetenicích - Stará Duchcovská, vytvoření provozu lepení gumových těsnění v tomto objektu
1.10.2013      změna právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
9/2015           zahájení provozu komunitní domácností pro nově zřízenou službu Chráněné bydlení
4/2016           přestěhování vedení společnosti, hospodářského úseku a chráněných dílen (výroba svíček, papír, textil, gumová těsnění) do objektu Báňské projekty, Kollárova
2016             obnova vozového parku mikrobusů (Ústecký kraj, sponzoři, Konto Bariéry+obch.řetězec Globus)Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.