Více informací o oceněných v roce 2020

CENA ARKADIE za rok 2020: 

Městu Krupka – za významnou podporu Arkadie


ČESTNÉ UZNÁNÍ: 

Manželům Martině a Jaromíru Šarvaicovým – za podporu Arkadie

Manželům Lence a Pavlu Kašparovým – za spolupráci s Arkadií

Zdeňku Bartošíkovi z fi. Bageterie Boulevard, BB Teplice CZ s.r.o. – za spolupráci s Arkadií

Mgr. Bc. Gabriele Křížkové, ředitelce ZŠ Koperníkova Teplice – za významnou obchodní spolupráci s Arkadií

Mgr. Vladimíru Maškovi, řediteli ZŠ Edisonova Teplice – za významnou obchodní spolupráci s Arkadií

Martinu Holanovi, řidiči autobusové dopravy fi. Sláma – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Jaroslavu Slámovi, majiteli autobusové dopravy – za dlouhodobou obchodní spolupráci s Arkadií

fi. Česká voda – Czech Water, a.s. – za dlouhodobou podporu Arkadie

fi. Jansen Display - Showdown Displays Europe, s.r.o. – za významnou obchodní spolupráci

Marcele Bukovjanové, zaměstnankyni Regionální knihovny Teplice – za spolupráci s Arkadií

Ludmile Jirsákové – za spolupráci s Arkadií

Bc. Janě Práškové, zaměstnankyni Úřadu práce v Teplicích – za spolupráci s Arkadií

Michalu Jechovi, výrobnímu řediteli fi. Fluokov s.r.o. – za dlouhodobou podporu Arkadie

Radku Kyselkovi – za dlouhodobou podporu Arkadie

Janu Muzičkovi – za dlouhodobou podporu Arkadie

fi. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – za významnou podporu a obchodní spolupráci s Arkadií

fi. Pecud v.o.s. – za dlouhodobou podporu Arkadie

fi. Advanced Supply Chain (ČR), s.r.o. – za významnou podporu Arkadie

Ing. Veronice Viltové, jednatelce Stavební firmy HAVi s.r.o. – za dlouhodobou podporu Arkadie

fi. NEPRO stavební a.s. – za významnou podporu Arkadie

Jitce Vojtíškové – za významnou dlouholetou práci v Arkadii

Mgr. Josefu Honovi – za významnou dlouholetou práci v Arkadii

Fotogalerii z předávání si můžete prohlédnout ZDE.