Služby bydlení | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální služby a poradenství > Služby bydlení >

Služby bydlení

Historie
V červnu roku 2003 zahájila společnost Arkadie poskytování služby Chráněné bydlení.
V bytech pronajatých magistrátem města Teplice bydleli zpočátku 4 lidé, kteří službu využívali. Počet malometrážních bytů se postupně zvyšoval. Přeměnou potřeb stávajících i nových klientů a navou klasifikací sociálních služeb došlo k transformaci služby.
Od 1.1.2009 je poskytována služba Podpora samostatného bydlení.
V roce 2015 se vytvořily podmínky pro poskytování služby Chráněné bydlení.

Leták služby Podpora samostatného bydlení naleznete zde.
Leták služby Chráněné bydlení naleznete zde.

Máte zájem o služby bydlení?
Kontaktním místem sociální služby podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení je „asistentský byt“ na adrese: Bratislavská 2008/1, Teplice 415 01 (odkaz na mapu)
Informace podá
vedoucí služeb bydlení


Bc. Petra Hauptmanová
Bratislavská 2008/1, Teplice 415 01
Email: hauptmanova@arkadie.cz

Tel.: 602 108 718 

    
Tyto služby jsou finančně podporovány dotacemi Ústeckého kraje
a Statutárním městem Teplice
             

Služba PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ  je v letech 2020 a 2021 zapojena a financována v rámci projektu 
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 10. 2019 - 31. 12. 2021Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.