E.B.A.M.B. - Erasmus+Projekt partnerství Erasmus+ 2016-2018
Více informací o projektu najdete na stránkách EU zde.        

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA202-023907                

Oficiální název projektu: „Erfahrungsaustausch in der Berufsbildung und Arbeitsvorbereitung von Menschen mit Behinderungen" E.B.A.M.B.

Název projektu v českém jazyce: „Průvodce po evropském trhu práce - příležitosti - podpora – individuální odborná příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením"

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 8. 2018


Popis projektu:

Hlavním cílem našeho projektu je umožnit výměnu zkušeností, dobré praxe a posílit spolupráci mezi organizacemi ze tří partnerských zemí tj. České republiky, Polska a Německa, které působí v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a to především v oborech vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnávání. K naplnění hlavního cíle budou realizovány následující aktivity, které mají za cíl zprostředkovat výměnu dobré praxe, know-how, metod a forem práce s lidmi s postižením mezi experty, kteří se tématem integrace osob s postižením denně zabývají, formou tematických workshopů a webové platformy.

Umožnit expertům z partnerských organizací náhled na konkrétní praxi svých kolegů v oboru formou jedno-dvoudenních hospitací. Posílit kompetence a rozvíjet dovednosti a znalosti osob s postižením díky realizaci několika výměnných praxí těchto osob spojených s týmovou prací nad společnými úkoly. V neposlední řadě zpracovat nové výukové manuály, jako součást pracovně-vzdělávacího systému pro konkrétní činnosti spojené s přípravou na práci a bydlením osob se zdravotním postižením a připravit podklady a formu pro příští možný projekt mobility financovaný v rámci KA1 mezi partnerskými organizacemi. Nakonec také zajistit diseminaci a multiplikaci výsledků a výstupů projektu, mj. uspořádáním závěrečné odborné konference v Teplicích.

Výstupy projektu ke stažení zde.

 
Partneři projektu:
Arkadie, o. p. s. (koordinátor projektu)
Lebenshilfe Altmark-West gGmbH Gardelegen, Německo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja, Polsko


Donátor: Evropská unie v rámci Programu Erasmus+ Klíčová akce:  KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, Aktivita:  KA202 - Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Kontaktní osoba: Karel Klášterka              

Prezentace průběhu projektu k 31. 3. 2017 zde.

I. setkání proběhlo v režii Arkadie v září 2016, více zde.
O II. setkání taktéž v září 2016 ve Zlotoryji v rámci tohoto projektu se více dozvíte zde.
III. setkání se konalo v listopadu v německém Gardelegenu - více zde.
IV. projektové setkání se uskutečnilo opět v Teplicích v prosinci 2016 - více zde.
V. setkání v rámci projektu proběhlo v Teplicích v březnu 2017 - více zde.
VI. jednání koordinační skupiny projektu bylo v polské Zlotoryji v březnu 2017 - více zde.
VII. setkání tzv. Grilovací olympiáda ve Zlotoryji v květnu 2017 - více zde.
VIII. setkání formou hospitace německých kolegů v Arkadii v červnu 2017 - více zde.
IX. jednání koordinační skupiny projektu v Arkadii v Teplicích v září 2017 - více zde.
X. setkání proběhlo v říjnu 2017 ve Zlotoryji, více dozvíte zde.
XI. setkání se konalo v listopadu 2017 v německém Gardelegenu - více zde.
XII. projektové setkání se opět uskutečnilo v Teplicích v prosinci 2017 - více zde.
XIII. jednání koordinační skupiny proběhlo opět v polské Zlotoryji v dubnu 2018 - více zde.
XIV. setkání formou hospitace německých kolegů v Arkadii v dubnu 2018 - více zde.
XV. setkání, opět formou hospitace německých kolegů v Arkadii v dubnu 2018 - více zde.
XVI. setkání tzv. mezinárodní grilovací olympiáda ve Zlotoryji v květnu 2018 - více zde.
XVII. závěrečné projektové setkání tj. odborná konference v Teplicích v červnu 2018 - více zde.