Spolufinancováno EUV období 2005 až 2018 jsme realizovali nebo právě realizujeme následující projekty s podporou Evropské Unie - odkaz k webovým stránkám Strukturálních fondů Evropské Unie.


Název projektu: "Rozvoj a kvalita v sociálních službách Arkadie, o.p.s.“ 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007559 financovaný z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Zaměstnanost 
Trvání projektu: 01. 09. 2018 – 31. 08. 2020 
Celkový rozpočet projektu: 2 553 925,-

Hlavní řešitel projektu: Arkadie, o.p.s.


Projekt si klade za cíl zhodnotit současný stav procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb ve společnosti Arkadie, o.p.s. Realizovat vstupní audity vybraných druhů sociálních služeb, následně nastavit a zavést doporučené procesy rozvoje kvality do praxe sociálních služeb. Využít podporu při nastavení a zavedení těchto procesů do praxe formou externích konzultací. Důležitou součástí je vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách a realizace závěrečných auditů vybraných druhů sociálních služeb. Tj. denní stacionáře, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služba a sociálně-terapeutické dílny. K diseminaci a evaluaci výsledků projektu bude sloužit závěrečný workshop. 

Tisková zpráva 2019-06 zde
Tisková zpráva 2019-12 zde
Tisková zpráva 2020-07 zde
Název projektu:
"Spolupráce“ 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007671 financovaný z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Zaměstnanost 
Trvání projektu: 01. 04. 2018 – 31. 03. 2020 
Celkový rozpočet projektu: 3 674 023,75

Hlavní řešitel projektu: Agentura Osmý den, o.p.s.

Partneři projektu s finančním příspěvkem: Arkadie, o.p. a Sociální agentura, o.p.s.


Projekt je zacílen na rozvoj a zvyšování kvality služeb Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství; na podporu rozvoje procesů v daných službách u třech poskytovatelů sociálních služeb v regionu Děčínska, Ústecka a Teplice. Silným momentem projektu je vzájemná a efektivní spolupráce zapojených subjektů, sdílení zkušeností. Zvyšování kvality služeb je úzce propojeno mimo jiné i s rozvojem pracovníků daných služeb (účastníků) a prohlubování jejich odborné kvalifikace.

Název projektu:
"Průvodce po evropském trhu práce - příležitosti - podpora - individuální odborná příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením.“
Registrační číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134003 financovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci 
Trvání projektu: 1. 08. 2013 – 31. 7. 2015
Celkový rozpočet projektu: 24.000,- €

Více o projektu se dozvíte zde. Název projektu: Přenos výukových metod a manuálů pro pracovní trénink osob s mentálním postižením                   
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00109 
Trvání projektu: 1. 09. 2010 – 28. 2. 2013
Celkový rozpočet projektu: 2 821 026,00 Kč

Více o projektu se dozvíte zde
Název projektu:
"Ověření, evaluace, adaptace a další rozvoj efektivních metod zaměřených na rozvoj kompetencí a instrumentů používaných partnery k podpoře účasti osob se zdravotním postižením na evropském pracovním trhu.“
Registrační číslo projektu: CZ/10/LLP-LdV/PS/P/134046 financovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci 
Trvání projektu: 1. 08. 2010 – 31. 7. 2012
Celkový rozpočet projektu: 24.000,- €

Více o projektu se dozvíte zde
Název projektu: Integrace lidí se zdravotním postižením prostřednictvím profesního vzdělávání v Arkadii Teplice                   
Registrační číslo projektu: CZ2003/005-601.08.03 financovaný z prostředků Evropské unie v rámci pomoci nečlenským zemím fondu Phare 2003 RLZ a státního rozpočtu č. smlouvy 2.1/243 
Trvání projektu: 1. 11. 2005 – 31. 8. 2006
Celkový rozpočet projektu: 39 306, 58 EUR
Výše finanční pomoci z prostředků EU: 29 479,94 EUR  
Výše finanční pomoci z prostředků SR ČR: 9 826,65 EUR 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
Název projektu: Cesty k (nejen) pracovnímu uplatnění a integraci lidí se zdravotním postižením
Registrační číslo projektu: CZ 04.1.05/3.2.25/2855 financovaný z prostředků strukturálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu, grantového schématu CZ.04.1.05/3.2.25.1
Trvání projektu: 1. 12. 2005 – 30. 6. 2007
Celkový rozpočet projektu: 5 888 221,- Kč
Výše finanční pomoci z prostředků EU: 4 710 577,- Kč  
Výše finanční pomoci z prostředků ÚK: 588 822,- Kč


Název projektu: Cesty k nejen pracovnímu uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním v regionu Teplice
Registrační číslo projektu: CZ 04.1.05/3.2.25.4/5234 financovaný z prostředků strukturálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu, grantového schématu CZ.04.1.05/3.2.25.4
Trvání projektu: 1. 07. 2007 – 30. 6. 2008
Celkový rozpočet projektu: 4 021 758,- Kč
Výše finanční pomoci z prostředků EU: 3 217 406,- Kč 
Výše finanční pomoci z prostředků ÚK: 402 176,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ústeckým krajem.
Název projektu: Cesty k efektivitě a kvalitě v Arkadii
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/2.3.15.3/0065 financovaný z prostředků Globálního grantu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 
Trvání projektu: 1. 08. 2007 – 30. 6. 2008
Celkový rozpočet projektu: 650 000,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.