ERASMUS+ Zusammenarbeit

Hlavním cílem našeho projektu zůstává výměna zkušeností, osvědčených postupů/dobré praxe a posílení spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnávání osob se zdravotním postižením mezi organizacemi ze tří partnerských zemí. K naplnění hlavního cíle budou realizovány následující aktivity.

ERASMUS+ Zusammenarbeit

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA202-048011

Oficiální název projektu: „Zusammenarbeit und Austausch von Ideen, Methoden und Praktiken in der Behindertenhilfe in Mitteleuropa."

Název projektu v českém jazyce: „Spolupráce a výměna nápadů, metod a postupů v pomoci osobám se zdravotním postižením ve střední Evropě."

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Popis projektu: prezentace projektu:
Výstupy projektu, výukové manuály CZ, PL, DE, více o projektu ZDE a odkaz na projekt na stránkách EU.

Projekt partnerství Erasmus+ 2018-2020.

K naplnění hlavního cíle budou realizovány následující aktivity. Tj. zprostředkovat výměnu dobré praxe, know-how, metod a forem práce s lidmi s postižením mezi experty, kteří se tématem integrace osob s postižením denně zabývají, formou tematických workshopů a webové platformy. Umožnit expertům z partnerských organizací náhled na konkrétní praxi svých kolegů v oboru formou vícedenních hospitací. Posílit kompetence a rozvíjet dovednosti a znalosti osob s postižením díky realizaci několika výměnných praxí těchto osob spojených s týmovou prací nad společnými úkoly.

V neposlední řadě zpracovat nové výukové manuály, jako součást pracovně-vzdělávacího systému pro konkrétní činnosti spojené s přípravou na práci a bydlením osob se zdravotním postižením a nakonec také zajistit diseminaci a multiplikaci výsledků a výstupů projektu, mj. uspořádáním závěrečné odborné konference v Teplicích.Partneři projektu:
Arkadie, o. p. s. (koordinátor projektu)
Lebenshilfe Altmark-West gGmbH Gardelegen, Německo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja, Polsko

Donátor:
Evropská unie v rámci Programu Erasmus+ Klíčová akce: KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, Aktivita: KA202 - Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

I. setkání koordinační skupiny - 27.-28.09.2018 - Gardelegen.

II. setkání - Mezin. paralympijské hry-23.-26.10.2018-Zlotoryja.

III. setkání - Předadventní setkání - 15.-18.11.2018 - Gardelegen.

IV. setkání - Vánoce s Arkadií - 12.-14.12.2018 - Teplice.

V. setkání - stáž Arkadie v Lebenshilfe Gardelegen - 11.-13.3.2019

VI.setkání - Grilovací olympiáda - 21.- 24.5.2019 - Swierzawa.

VII.setkání - Koordinační skupina - 27.- 29.5.2019 - Gardelegen.

VIII. setkání - stáž polských partnerů v Lebenshilfe Gardelegen - 26.- 30.8.2019.

IX.setkání - Koordinační skupina - 25.- 27.9.2019 - Teplice.

X.setkání - Mezinárodní sportovní hry - 22.-25.10.2019 -Zlotoryje

XI.setkání - Předadventní setkání - 22.-24.11.2019 - Gardelegen

XII.setkání - Vánoce s Arkadií - 11.-13.12.2019 - Teplice. 

XIII.setkání - Závěrečná konference 18.6.2020 - Úpořiny

Naše produkty

Věřte, že všechny produkty jsou vyrobeny s láskou a pečlivostí všech našich zaměstnanců.

Mědvěd

220 Kč

Před 30 roky založila skupina rodičů speciální školu, jako alternativu k ústavní péči o děti se zdravotním postižením. Postupem času bylo nutno vytvořit pro tuto cílovou skupinu sociální služby a zajistit pracovní uplatnění. V roce 1998 jsme vytvořili první pracovní místa v chráněné dílně. V současnosti zaměstnáváme již více než stovku lidí v devíti provozech, na pěti různých místech.

Andělka

460 Kč

Tato roztomilá Andělka je vyráběna technikou modelování z plátu. Tělo má tvar kužele. Je dekorována glazurami a engobami v pastelových barvách. Stejně jako všechny keramické výrobky projde procesem sušení, přežahu v keramické peci, glazováním a posléze posledním pálením v keramické peci.

Před 30 roky založila skupina rodičů speciální školu, jako alternativu k ústavní péči o děti se zdravotním postižením. Postupem času bylo nutno vytvořit pro tuto cílovou skupinu sociální služby a zajistit pracovní uplatnění. V roce 1998 jsme vytvořili první pracovní místa v chráněné dílně. V současnosti zaměstnáváme již více než stovku lidí v devíti provozech, na pěti různých místech.

Cedule

490 Kč