Odborné sociální poradenství

Co vám nabízíme

- Poradíme Vám v oblastech státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi 

- Poradíme jak postupovat při podání žádosti o příspěvek na péči, žádosti o invalidní důchod 

- Poskytneme informace jak postupovat  při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby

- Pomůžeme při zpracování žádosti, podání a odvolání k různým institucím a poskytovatelům sociálních služeb. 

- Poskytneme informace a rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

- Zprostředkujeme kontakt na další služby, které budete při řešení vaší nepříznivé situace potřebovat 

- Poradíme v oblasti dluhové problematiky 

- Spolupráci a poradenství ostatním organizacím, které pracují s osobami se zdravotním postižením 

- Poskytneme Vám doprovod na úřady, na jednání posudkových komisí aj.

Poslání

Poskytujeme informace, rady, pomoc a asistenci osobám se zdravotním postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, protože neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy a dále všem, kteří přicházejí řešit problematiku osob se zdravotním postižením v jejich prospěch.

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením od 18let. (zdravotním postižením se dle §3 písm.g) zákona č. 108/2006sb. o sociálních službách rozumí zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby). Dále všichni, kteří přicházejí řešit problematiku osob se zdravotním postižením v jejich prospěch.

Cíl služby

Náš klient je po ukončení konzultace (konzultací) vybaven takovými znalostmi, či dovednostmi, popřípadě obdržel takovou konkrétní pomoc, které mu pomohly vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, týkající se jeho zdravotního postižení a oblastí ve kterých poskytujeme poradenství nebo mu ji umožňují řešit následně.

Zásady při poskytování služby

Nestrannost, Důvěrnost, Aktivní působení na uživatele  a podpora samostatnosti, Anonymita  

Kdo a kde službu poskytuje?

V pondělí, úterý a pátek vždy od 8:00 - 14:00 hodin - v poradně na adrese: Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice.
Ve středu od 8:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 terénní formou v okruhu maximálně 20km od Teplic a Krupky
Ve čtvrtek od 12:30 do 15:00 hodin v poradně na adrese K.Čapka 271, Krupka 417 41

 

PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO ZDARMA. DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PŘED VAŠÍ NÁVŠTĚVOU DOMLUVILI SCHŮZKU.
BUDOVA NA ADRESE V TEPLICÍCH NENÍ BEZBARIÉROVÁ,
V PŘÍPADĚ POTŘEBY BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ SI S VÁMI DOMLUVÍME SCHŮZKU NA JINÉM MÍSTĚ.

Lorem ipsum

Bc. Kateřina Jelínková

jelinkova@arkadie.cz / Tel.: 731 162 748

Sociální PracovniceTato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje a Statutárním městem Teplice.

Logo Ústeckého krajeLogo Statutárního města Teplice