Klub seniorů

Klub seniorů je naprosto neformální skupina, ve které se nepravidelně schází bývalí (nebo i současní) zaměstnanci Arkadie nebo školy Arkadie, kteří dosáhli (+-) důchodového věku. Duší klubu je předsedkyně správní rady Arkadie Jana Brežná, která ostatní svolává. Klub seniorů Arkadie je registrován Kontem Bariéry v projektu SenSen, sekci Aktivní život, jehož patronkou je paní Marie Retková. Ambasadorem klubu je Dr.Jaroslava Svobodová a Ing.Jana Brežná.

19.listopadu 2013

Příprava vánočních závěsných adventních věnců ve stacionáři Novoveská. Byly jsme šikulky a po krátké instruktáži Zuzky Nétkové jsme jich pár udělaly.

8. října 2023

Se z mlhy vyloupl slunečný den. Své povinnosti jsme si splnily, odložily nebo prostě hodily za hlavu, a tak mohlo nás pět účastnic radostně vyrazit nplánovanou vycházku na oblíbený teplický vrch Doubravka. Došly jsme celkem svižně a bezstarostně na vrchol a hradní nádvoří. Tam jsme potkaly milého člověka, který k hradu zjevně nějak patřil. Zmínily jsme se, že je velká škoda, že na takovém místě nefunguje občerstvení. Dopolední kafíčko by dobrou náladu jistě ještě podpořilo.

Zatím co jsme shora sledovaly mírně zamlžené Teplice a určovaly, kde je jaký výjimečný nebo známý objekt, milý pán nám kafíčko nejen nabídl, ale i uvařil a pozval nás do 
 „rytířského sálu“. Tam jsme se spolu dali více do řeči, tak nějak jsme si byli vzájemně povědomí. No samozřejmě !! Vyšlo najevo, že jeho vnuk byl žákem a klientem Arkadie. Opět se ukázalo, že téměř všechny cesty v okolí Teplic vedou do Arkadie. Byla to moc povedená vycházka. Večer jsme se v pozměněné sestavě ještě sešli v Krušnohorském divadle na koncertě Spirituál – kvintetu. Také krásný zážitek. Byl to opravdu hezký den.