Sportovní aktivity

Pohybové aktivity vhodně doplňují léčebnou rehabilitaci. Jsou prováděny formou kroužků, kurzů, soutěží či soustředění. Významnými partnery těchto aktivit je TJ.NOLA, Spastic Handicap a Hnutí speciálních olympiád. Část aktivit se odehrává ve školním klubu při speciální škole Arkadie a v denních stacionářích.

Sportovní aktivity


Běžecké lyžování se uskutečňuje formou pobytového lyžařského výcviku, jehož součástí je kvalifikační závod pro Zimní speciální olympiádu v následujícím roce. Ta se pravidelně koná v krkonošské Horní Malé Úpě začátkem ledna a sportovní družstvo Arkadie, které se skládá ze žáků školy, klientů stacionářů i zaměstnanců chráněných dílen, je na ni vždy významným účastníkem. Při příznivém počasí jsou v průběhu zimy uskutečňovány lyžařské výjezdy do Krušných hor.


Cyklistika se průběžně provozuje ve školním klubu a denních stacionářích, vyvrcholením těchto aktivit je pak prázdninový cykloturistický tábor, případně účast na Letní speciální olympiádě, která se uskutečňuje každý druhý rok. Využívání speciálních prostředků – duplexů a tandemů, umožňuje dopřát tento sport i klientům s těžším  postižením.


Kondiční sportovní aktivity jsou provozovány ve spolupráci s  TJ. NOLA v rámci pravidelných sportovních  odpolední, týdenních rekreačně sportovních pobytů klientů jednotlivých zařízení v rekreačním zařízení této TJ. v Petrovicích.


Vyvrcholením sportovní činnosti je účast na Letní speciální olympiádě. Sportovně rekreační charakter mají také prázdninové tábory a soustředění. Pravidelnou součástí sportovního léta klientů Arkadie je také účast na vodáckém táboře, pořádaném T.J.NOLA.   


Pravidelně se družstvo Arkadie zúčastňuje také celostátního přeboru v přehazované, který se uskutečňuje každoročně v podkrkonošské Dřevěnici. Této účasti předchází intenzivní několikaměsíční příprava.

Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje a Statutárním městem Teplice.

Logo Ústeckého krajeLogo Statutárního města Teplice