Kulturní aktivity

Kulturní aktivity


Hudebně dramatický soubor

Pracuje pod vedením Mgr. Jiřího Nového již více než 20 let. Z původně dětského kroužku dětí speciální školy Arkadie se postupně vytvořil soubor složený vedle žáků školy také z klientů stacionáře, zaměstnanců chráněných dílen i zaměstnanců pečujících profesí, ale i přátel Arkadie a jejích klientů. V průběhu roku pravidelně zkouší, má řadu koncertů, zúčastňuje se přehlídek a soutěží, o prázdninách odjíždí na soustředění, na kterém se představuje na dalších koncertech. Společně natočili členové souboru dva kompaktní disky.

V roce 2012 byla činnost souboru podpořena z Nadačního fondu Veolia

Nadační fond Veolia - logoHudebně dramatický soubor absolvoval například prázdninový pobyt v Lásenici, každoroční adventní koncerty na faře Československé církve husitské, soustředění souboru v Dubičkách a v den pořádání koncertu proti konci světa hudební skupiny The Tap Tap pražské "Jedličkárny" - 20.12.2012, uspořádal hudební soubor Arkadie koncert v Berounské kapli Gymnázia Teplice.

 

Keramický kroužek 

Je kroužek ve škole, ale navštěvují jej i klienti stacionáře a zájemci z řad zaměstnanců. Jeho aktivity mají nepřímý vliv i na budoucí pracovní uplatnění žáků školy v chráněných dílnách.

 

Dramatický výchova

Je pravidelnou součástí činnosti "školičky" - 1.stupně  speciální školy Arkadie. Každoročně nacvičují speciální pedagogové s dětmi jednu hudební pohádku, nejnověji pásmo lidových písní a tanců. Pravidelně vystupují na festivalu integrace Slunce v pražské Akropoli, ale také v domovech důchodců či při jiných příležitostech. Při této činnosti děti získají dovednosti, které později uplatňují v hudebně dramatickém souboru.

Záznam představení "Cirkus CHA-CHA" na festivalu Slunce v pražském paláci Akropolis naleznete ZDE.
Záznam představení "Cirkus BACHA!" na festivalu Slunce v pražském paláci Akropolis naleznete ZDE.

Kulturní aktivity "školičky" se postupně vyprofilovaly až do hudebního kroužku REV!VAL. Školní rok 2015/2016 byl významným rokem těchto malých (i velkých) muzikantů. Jen Prahu v průběhu jara 2016 "dobili" třikrát:
- 10.května na festivalu integrace Slunce v pražském paláci Akropolis,
- 28.května na Rodinné scéně hudebního festivalu Mezi ploty v pražských Bohnicích a

- 26.června na Open Mike scéně Festivalu United Islands of Prague.
- mezi tím si ještě stačili "střihnout" teplickou Malou Paříž.

Najdete je také na facebooku.

Kulturní aktivity

Kulturními aktivitami, při nichž se Arkadie prezentuje teplické veřejnosti  jsou například tradiční akce jako Vánoce s Arkadií, ples Arkadie, nebo přehlídka souborů zdravotně postižených a Květinové Teplice.


Kulturní aktivity Arkadie jsou podporovány dotacemi Ústeckého kraje, Statutárním městem Teplice a Ministerstava kultury ČR.