Doprava

Pravidelná doprava klientů do jednotlivých zařízení Arkadie, ale také dětí se zdravotním postižením, které se vzdělávají v běžných školách, je od roku 1993 provozována ve spolupráci s Pohoda - Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s.

DopravaDenně přepraví tři mikrobusy pravidelně a bezpečně 80 zdravotně postižených dětí a mládeže z celého okresu Teplice do speciálních i běžných škol a školských zařízení v teplickém regionu. Na základě přihlášek je vytvořena trasa pro každý mikrobus. Bezpečnost klientů při dopravě zajišťuje proškolený doprovod.


Klienti jsou do poskytované služby zařazováni podle míry zdravotního postižení a věku. Služba není z důvodů omezené kapacity poskytována těm klientům, kteří jsou schopni cestovat samostatně v hromadných dopravních prostředcích.

Poplatek za dopravu je stanoven od 1.9.2022 ve výši 2000,- Kč měsíčně. Způsob platby a její krácení je uveden ve smlouvě, která je uzavřena na základě zařazení do pravidelného svozu a rozvozu.


Formuláře k dopravě si můžete stáhnout zde a zde smlouva. Jízdní řády si můžete prohlédnout, případně stáhnout zde - trasa č.1 - řidič pan Nedved, trasa č.2 - řidič pan Mach, trasa č.3 - řidič pan Matěcha. 

Zde můžete vyplnit dotazník spokojenosti s pravidelnou dopravou.

Mapka tras

 

Projekt byl ve školním roce 2023/2024 spolufinancován ve výši 350tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje. Z tohoto fondu byla naše doprava podpořena již potřetí. Moc děkujeme. 

logo (1).svg

 

 

Projekt byl ve školním roce 2020/2021 spolufinancován ve výši 350tis. Kč z projektu Pomozte dětem organizovaném Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. Z této sbírky byla naše doprava podpořena již pošesté. Příspěvek v rámci programu Globus Lepší svět ve výši 60tis. Kč na akontaci nového vozu jsme v roce 2021 obdrželi od Hypermarketu Globus v Trmicích.Příspěvek na akontaci nového vozu ve výši 30tis. Kč, jsme v roce 2021 získali také od Severočeských dolů a. s.
Příspěvek na akontaci nového vozu, dar ve výši 80tis. Kč, jsme v roce 2020 získali od Skupiny ČEZ.

 O naší dopravě byl v této souvislosti natočen šot v rámci cyklu ČT "Kde peníze pomáhají". Šot můžete shlédnout zde

V roce 2016 věnoval Arkadii obchodní řetězec GLOBUS prostřednictvím Konta Bariéry Nadace Charty 77 mikrobus Ford Tourneo Custom. Tím byl opět obnoven vozový park. Více o jeho předání zde. Dotace z Fondu Ústeckého kraje poskytnutá v roce 2015 vytvořila základ na koupi mikrobusu Ford pro obnovu vozového parku. 

V roce 2012 se pro projekt pravidelné dopravy Arkadie šlapalo na oranžovém kole Nadace ČEZ. Díky této akci jsme získali příspěvek ve výši 49.822,- Kč. Projekt byl pro rok 2012 pod patronací grantového kola společností Jotun Powder Coatings (CZ), a. s. podpořen částkou 7.500,- Kč Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti Black&Decker (Czech) s.r.o. 

V průběhu roku 2010 získala Arkadie 2 nové mikrobusy Ford Tranzit (jeden byl zakoupen z fondu hejtmanky Ústeckého kraje, druhý jsme získali díky našim sponzorům - více o těch kdo nám pomáhají zde), na přelomu let 2010 a 2011 získal stejný vůz i náš partner  v této službě – speciálně pedagogické centrum, takže vozový park služby byl tak kompletně zmodernizován. Projekt byl realizován mj. i díky spolupráci s Nadací ČEZ, která v roce 2010 přispěla souhrnnou částkou 177.137,- Kč na nákup nového mikrobusu pro pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením.

Další informace o dopravě podá:

Lorem ipsum

Mgr. Karel Klášterka

klasterka@arkadie.cz / Tel.: 728 102 047

Projektový Manažer
TUTO SLUŽBU BY NEBYLO MOŽNÉ POSKYTOVAT BEZ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ DÁRCŮ.


Sociální automobil.
Reklamní agentura Kompakt spol. s r.o. předala 27.května 2009 Arkadii automobil Renault Kangoo, na jehož financování zajistila v rámci svého projektu sociální automobil potřebný počet inzerentů. V roce 2015 byl Renault Kangoo vystřídám v rámci obnovy vozového parku vystřídán vozem Dacia Dokker, poskytnutým stejnou agenturou. Více o projektu sociální automobil najdete zde.

Automobil darovaný firmou HET.
Firma HET Ohníč věnovala v roce 2012 prostřednictvím Konta Bariéry Arkadii vůz Ford-Grand, nevyzvednutou hlavní cenu spotřebitelské soutěže této firmy. Více o předání zde.