Základní škola | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Základní škola >

Základní škola

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. poskytuje plnění povinné školní docházky v těchto typech škol:


Základní škola speciální (ZŠS)

je určena zejména žákům se středně těžkým až těžkým mentálním znevýhodněním často v kombinací dalším znevýhodněním (nejčastěji tělesným či smyslovým).
 

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro Základní školu speciální "Učíme se životem" č. j. 252/2010 zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro odbor vzdělání základní škola speciální.

 
Cílem je získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k orientaci v okolním světě, dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se dle vlastních možností do rodinného, společenského a pracovního života.


Základní škola

je určena žákům uvedených v § 16 odst. 9 zejména s lehkých mentálním postižením či souběhem vad, kteří plní minimální výstupy uvedené v RVP ZV.Pracoviště kde poskytujeme základní vzdělání:

Purkyňova  10/2004, Teplice:
•   1. stupeň základní školy - třídy základní školy s minimálními výstupy, základní školy speciální a školní družina

U Nových lázní 1286/9, Teplice:
•    2. stupeň základní školy - třídy základní školy praktické, základní školy speciální a školní klubOdkazy na řády školy najdete zde


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.