Spolupracující organizace | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Spolupracující organizace >

Spolupracující organizace

 • Městské a obecní úřady většiny míst trvalého pobytu našich klientů
 • Úřad práce v Teplicích
 • Krajský úřad - referát školství mládeže a tělovýchovy
 • Okresní správa sociálního zabezpečení v Teplicích
 • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a Speciální mateřské škole v Teplicích
 • Pedagogicko psychologická poradna v Teplicích
 • TJ Nola
 • Regionální knihovna v Teplicích
 • Regionální muzeum v Teplicích
 • Městské muzeum v Duchcově
 • Dům dětí a mládeže v Teplicích
 • Dětský domov Krupka
 • ÚSP Stará Oleška
 • Střední pedagogická a sociální škola v Mostě
 • Střední škola sociálně správní v Ústí n.L.
 • Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola,Teplice
 • SOŠ textilní Teplice
 • Ped. fak. UJEP Ústí n.L.
 • Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem
 • Fak. užitého umění a designu UJEP Ústí n.L.
 • Soc. ekonomická fak. UJEP Ústí n.L.
 • Ped. fak. UK Praha
 • Domov důchodců v Bystřanech
 • Domov důchodců v Dubí
 • Botanická zahrada Teplice (praxe žáků PrŠ)
 • ZŠS v Teplicích
 • Speciální ZŠ a MŠ Teplice, U Červeného kostela
 • Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
 • Modrý Klíč Praha
 • Svítání Pardubice
 • Slunce Stochov
 • Jezdecký klub Bystřany
 • Lions Club TepliceČinnost školy podporovala řada přátel a sponzorů z řad fyzických i právnických osob, jejichž výčet by neúměrně rozšířil obsah této zprávy a je navíc součástí výroční zprávy Arkadie, o.p.s. Přesto, že zde nejsou jmenovitě uvedeni, všem za jejich podporu děkujeme.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.