Školní psycholog | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Školní psycholog >

Školní psycholog

Informace pro rodiče žáků školy:

Při Základní škole a praktické škole Arkadie, o. p. s. začíná pracovat psycholog PhDr. Vojtěch Hadraba, který se dlouhodobě věnuje dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám, stejně jako problematice školního vzdělávání a životního uplatnění zdravotně postižených. Dlouhodobě spolupracuje s naší školou, pomáhal v minulosti i s některými projekty školy a společnosti Arkadie, o.p.s.

V pozici školního psychologa bude poskytovat psychologickou péči žákům, rodičům i zaměstnancům školy, zejména v krizových životních situacích i při případných školních vzdělávacích a výchovných obtížích  Velká část práce bude souviset se specifickými vývojovými a socializačními obtížemi dětí s mentálním postižením. O konzultačních hodinách budou rodiče i zaměstnanci pravidelně informováni.


Školní psycholog pracuje v době nouzového stavu

Školní psycholog PhDr. Vojtěch Hadraba  poskytuje v případě potřeby dětem, rodičům i zaměstnancům telefonickou poradenskou a terapeutickou pomoc, tel. 722 588 364,  zejména při zvýšených obavách a úzkosti .  Možno volat během dne  kdykoliv. 


PhDr. Vojtěch HadrabaVytvořila společnost NEXU, s.r.o.