Pro žáky přestupující z jiných škol | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Pro žáky přestupující z jiných škol >

Pro žáky přestupující z jiných škol

V případě, že máte zájem o převedení vašeho dítěte do Základní školy a praktické školy Arkadie o. p. s.   je postup následující:

Prosím přečtěte si podrobně tyto webové stránky. V případě, že dojdete k rozhodnutí, že by jste rádi své dítě převedli na naší školu postupujte podle následujících bodů.

1.    Dohodněte si osobní setkání s ředitelem školy Mgr. Ivanem Růžičkou na tel. 724 707 952, 417 577 774

2.    Na domluvené setkání prosím přineste pedagogickou, zdravotní a psychologickou dokumentaci vašeho dítěte (jedná se zejména o doporučení z pedagogicko psychologické poradny, speciálního pedagogického centra, lékařské zprávy, vysvědčení apod.). Cílem společného setkání je navázat osobní kontakt, vzájemně se představit a seznámit, prezentovat zákonným zástupcům školu její cíle, zaměření,  filozofii, prostory, vzdělávací programy, apod.


3.    V případě, že se vzájemně dohodneme o přestupu vašeho dítěte na naší školu napíšete:  
•    žádost o převedení vašeho dítěte
•    podepíšeme smlouvu o plnění povinné školní docházky mezi vámi a školou.

4.    Následně si vyžádáme pedagogickou dokumentaci ze školy, z které žák přichází.
 Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.