Praktikanti | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Praktikanti >

Praktikanti

Praxe studentů na škole:

    Škola se snaží v rámci svých prostorových a personálních podmínek vycházet vstříc požadavkům středních, vyšších a vysokých škol ohledně krátkodobých i dlouhodobých praxí a stáží na škole. Praxe zletilým studentům středních, vyšších a vysokých škol ve studijních oborech souvisejících s předmětem činnosti  Arkadie, o.p.s. (sociální práce a sociálně správní činnost, sociální pedagogika, humanitární činnost, ergoterapie apod.) lze zajistit také na dalších pracovištích společnosti. Více zde.

Postup při plnění praxe v Základní škole a praktické škole Arkadie, o. p. s.:

1.    Kontaktovat ředitele školy Mgr. Ivan Růžičku na telefonu: 417 577 774, 724 707 952 a předběžně si předjednat termín praxe.

2.    Přinést smlouvu o praxi, seznámit se s vzájemnými očekáváními tj. co očekává student od našeho pracoviště a co naše pracoviště očekává od praktikanta. Následně se domluví čas nástupu a určíme pracovníka, který bude mít praktikanta na starost.

3.    Před nástupem na praxi musí praktikant podepsat tyto dokumenty:

•    Proškolení o bezpečnosti práce během praxe
•    Slib mlčenlivosti

4.    Před ukončením praxe se praktikant dostaví k řediteli školy, vyplní dotazník pro studenty o průběhu praxe a společně provedou zhodnocení praxe. Ředitel studentovi potvrdí průběh praxe a napíše celkové hodnocení.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.