Historie školy | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Historie školy >

Historie školy

Na počátku Arkadie byla škola. Tedy snaha několika matek dětí s kombinovaným postižením zajistit svým dětem speciální vzdělání v dosahu bydliště. Prvním projektem nově vzniklého občanského sdružení Arkadie byl vznik soukromé speciální školy.

2. září 1991 zahajovala Arkadie za účasti Olgy Havlové provoz speciální školy pro žáky s více vadami ve vile, kterou opustila zaniklá podniková mateřská škola (nynější odloučené pracoviště školy Purkyňova 10). Dětí bylo několik, ale nově vzniklá příležitost se rychle rozkřikla a na konci školního roku už dostávalo vysvědčení (pro většinu první) 16 dětí. Většina těchto dětí je dnes dospělými klienty stacionářů nebo pracovníky chráněných dílen.

Na podzim roku 1995 se již slavnostně otevírala další, nákladem téměř 5 milionů zrekonstruovaná, budova, v teplické lázeňské čtvrti Šanov (dnešní sídlo školy U Nových lázní 1286/9). V té už našla své prostory také praktická škola (pro absolventy zvláštní a pomocné školy.)
V roce 1999 se stala škola samostatnou právnickou osobou a v souladu s měnící se legislativou měnila právní formu.
V průběhu let rostl postupně počet žáků, vzdělávacích programů i členů pracovního kolektivu.

Z potřeby žáků školy a jejich rodin vznikaly další služby občanského sdružení, které jim byly poskytovány vedle vzdělávání, nebo na ně navazovaly.  

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.