Podporují nás

Činnost Arkadie podporuje velké množství sponzorů a dárců. Jejich seznam je každoročně uveřejňován jako součást výroční zprávy. Ke stažení zde.

Finanční dary fyzických osob v roce 2023

Biedermann Denis

Dragounová Marie

Fišárková Vladimíra

Galányová Lívia

Hloch Karel

Horák Tomáš

Horová Miroslava

Hykeš Tomáš

Janouch Tomáš

Koukol Ivo

Krajník Ivo

Licht Matthias

manželé Novákovi

Maršík Jaroslav

Odermatt Roman

Oktábec Miroslav

Princ Roman

Sláma Jaroslav

Volfová Marie

Finanční dary právnických osob v roce 2023

AUTOLAND Taiwan

BZ Cranes s.r.o.

Česko-německý fond budoucnosti

KNAUF Insulation, spol. s r.o.

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH

Lesy České republiky, s.p.

Nadační fond Severočeská voda

NESTLE CZ s.r.o.

Portus Praha z.ú.

Rehabilitace Teplice s.r.o.

Střední škola AGC a.s.

Věcné dary a sponzorsky poskytnuté služby za rok 2023

CeWe Color a.s. (fotoslužby)

DPD CZ s.r.o. (přepravní služby)

Dubský perník s.r.o. (perníčky)

Globus ČR, v.o.s. (dárková karta)

Horák Tomáš (invalidní vozík)

Lichtenstein Michael (sleva na nájemném)

Nadace Charty 77 (mikrobus)

O-I Czech Republic, a.s. (polohovací pomůcky)

Showdown s.r.o. (rámečky, jmenovky)

Vaněk František (mikrovlnná trouba)

Finanční dary fyzických osob v letech 2018-2022

Finanční dary právnických osob v letech 2018-2022

Dary a sponzorsky poskytnuté služby v letech 2018-2022

Nadace ČEZ
SVS
Cemio
NFSV
Techsoup
BNP
DM
EKODendra
IdealStandard
LazněTeplice
AGC
BZ CRANES
ROKA Industry
DPD

Dotace a granty

MŠMT a Ústecký kraj - dotace ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s. v rámci provozních dotací soukromým školám. 

MŠMT a Ústecký kraj MŠMT a Ústecký kraj

Ústecký kraj  - Podpora sociálních služeb z dotačních programů
"Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji",
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program“, "Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra".

Ústecký kraj

Fond Ústeckého kraje - dotace na projekt "Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením" 

Fond Ústeckého kraje

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Teplice dotace na zřízení chráněných pracovních míst, příspěvek dle §78 zákona o zaměstnanosti

Úřad práce ČR

Statutární město Teplice - dotace na podporu sociálních služeb, dotace na pravidelnou dopravu osob s postižením, dotace na sportovní činnosti dětí a mládeže, volnočasové aktivity, Vánoce s Arkadií, podpora projektu sociální automobil

Statutární město Teplice

Město Bílina - dotace na pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením z Bíliny, dotace na rekreačně relaxační pobyt v Harkánech

Město Bílina

Město Dubí - dotace na rekreačně relaxační pobyt v Harkánech

Město Dubí

Město Osek - dotace na rekreačně relaxační pobyt v Harkánech

Město Osek

Obchodní partneři

Chráněné dílny, ale i další útvary Arkadie, mají řadu obchodních partnerů. Přestože jde o obchodní vztahy, je jejich význam pro činnost Arkadie velký. Partneři chráněných dílen zajišťují pravidelný odbyt výrobků a služeb, kvalitní obchodní vztahy při zajišťování činnosti ostatních středisek Arkadie umožňují jejich bezproblémový provoz. V mnoha případech přechází obchodní vztah v hlubší spolupráci, případně se obchodní partner stává dárcem.

Nejvýznamnější obchodní partneři v roce 2019

B

Bela Most s.r.o.

Beumer Group a.s. Usti n.L.

BNP Paribas Cardif Pojistovna, a.s.

C

Ceska voda-Czech Water a.s. Praha

CSOB a.s., pobocky Usti n.L. a Most

F

Fluokov s.r.o. Teplice

G

Galerie Teplice s.r.o.

Geo-Tec-GS a.s.

Gis-Geoindustry s.r.o. Plzen

H

HAVI s.r.o. Teplice

J

Jakub Elexmayer s.r.o. Kostany

Jansen Display s.r.o.

K

Komarkova Ivana – HMF elektromotory Teplice

Korinek Michal Zviretice

Krajska zdravotni a.s., Usti n.L. a Most

M

Metrostav a.s., divize pro Ustecky kraj

R

Remis-NBC spol. s r.o.

S

Sportcentrum Trnovany s.r.o.

Stastny domov o.p.s. Lisnice

T

Trio Havel s.r.o. Teplice

U

Unifrax s.r.o. Dubi u Teplic

Z

Zahradnictvi Dvorak a syn s.r.o., Teplice

ZS Marsovska, Buzulucka, Metel.nam., Na Stinadlech Teplice

Nejvýznamnější obchodní partneři v roce 2018

A

Advanced Supply Chain, s.r.o.

AZ Jeraby s.r.o.

B

BBC – Soun, s.r.o.

Bela Most s.r.o.

Beumer Group a.s.

BNP Paribas Cardif Pojistovna, a.s.

Bramborarna Bukovice

C

Ceska voda-Czech Water a.s.

Cesky porcelan, a.s. Dubi

CSOB a.s.,pobocka Usti n.L. a Teplice

E

Edgewell-Personna International s.r.o.

F

Fluokov s.r.o.

G

Galerie Teplice s.r.o.

GeoTec- GS a.s.

Gis-Geoindustry s.r.o.

H

Havi s.r.o.

J

Jansen Display s.r.o.

K

Klok.Tex

Knauf Insulation, spol. s r.o.

Komarkova Ivana – HMF elektromotory

Korinek Michal Zviretice

Krajska zdravotni a.s., Nemocnice Most, Usti n.L.

O

O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.

P

Pecud v.o.d.

Pierburg s.r.o.

R

Remis-NBC spol. s r.o.

S

Storex FST, spol. s r.o.

T

Trio Havel s.r.o.

Z

Zahradnictvi Dvorak a syn s.r.o.

ZS a MS Kopernikova

ZS Buzulucka, Marsovska, Metelkovo namesti, Na Stinadlech

Spolupracujeme

S těmito zahraničními partnery:

 • Lebenshilfe "Altmark West" Gardelegen SRN- více o spolupráci zde
 • Vzdělávací institut IFBR ze Zwikau SRN
 • Centrum pro pomoc rodině ze Zlotoryje Polsko

V oblasti budování teplické komunity:

 • Pro-polis Teplice o.p.s.
 • o.s.Šťovík
 • o.s.Nová Ves
 • Klub dětí Batůžek

V oblasti sportu:

 • TJ.NOLA Spastic handicap
 • Hnutí speciálních olympiád
 • Knauf Insulation Krupka

V oblasti kultury:

 • Dům kultury Teplice
 • Regionální muzeum v Teplicích
 • Muzeum města Duchcova
 • SUKUS o.s. ve spolupráci s Junior klubem Na Chmelnici a Palácem Akropolis

V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním na trhu práce:

 • Úřad práce v Teplicích
 • ALWAC (zprostředkování zakázek pro chráněné dílny)
 • IMOSS (zprostředkování zakázek pro chráněné dílny)
 • Jansen Display (rozsáhlé zakázky pro chráněné dílny)
 • Firmy zapojené do programu Příprava na práci naleznete zde

V oblasti sociálních služeb:

 • PaedDr. Vladimír Šik – psychoterapeut, supervizit. Individuální a skupinové supervize pracovníků Arkadie
 • MUDr. et Mgr. Jaroslav Maršík – advokát. Bezplatné právní konzultace
 • MUDr. Štefan Čihák – psychiatr. Konzultace v oblasti psychiatrie
 • PhDr. Vojtěch Hadraba – klinický psycholog. Konzultace v oblasti psychologie
 • Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus - pobočka Teplice Mgr. Ivana Fujanová. Vzájemná výměna zkušeností, poskytování konzultací, návazných služeb
 • Senior Teplice – vzájemná výměna zkušeností, poskytování konzultací, návazných služeb
 • Bfz o.p.s. – vzdělávací akademie Teplice, spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • DMA – Bc. Radek Wencl – poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek

V oblasti vzdělávání:

 • Soukromá střední a vyšší odborná škola sociální Perspektiva v Teplicích
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a SZŠ v Teplicích
 • Střední pedagogická a sociální škola v Mostě
 • Střední škola sociálně správní v Ústí n.L. SOŠ gastronomie Teplice
 • SOŠ textilní Teplice
 • Ped. fak. UJEP Ústí n.L.
 • Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem
 • Fak. užitého umění a designu UJEP Ústí n.L.
 • Soc. ekonomická fak. UJEP Ústí n.L.
 • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a speciální mateřské škole Teplice

V oblasti dopravy:

 • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a speciální mateřské škole Teplice

V oblasti čerpání finančních prostředků EU:

 • Město Krupka - partnerství projektu "Krupka č.p. 32 – rekonstrukce pro MÚ - CZ.1.09/1.2.00/63.01027"
 • Institut für Fortbildung und Berufliche Reintegration - IFBR Zwickau, Německo a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja, Polsko - partnerství projektu „Průvodce po evropském trhu práce - příležitosti - podpora – individuální odborná příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením" v rámci programu Partnerství LEONARDO DA VINCI