Spolupracujeme | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Podporují nás > Spolupracujeme >

Spolupracujeme

S těmito zahraničními partnery:
Lebenshilfe "Altmark West" Gardelegen SRN- více o spolupráci zde
Vzdělávací  institut IFBR ze Zwikau SRN
Centrum pro pomoc rodině ze Zlotoryje Polsko

V oblasti budování teplické komunity:
Pro-polis Teplice o.p.s.(aktualizovaný kalendář teplických neziskovek zde)
o.s.Šťovík
o.s.Nová Ves
Klub dětí Batůžek

V oblasti sportu
:
TJ.NOLA
Spastic handicap
Hnutí speciálních olympiád
Knauf Insulation Krupka

V oblasti kultury:
Dům kultury Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Muzeum města Duchcova
SUKUS o.s. ve spolupráci s Junior klubem Na Chmelnici a Palácem Akropolis

V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním na trhu práce:
Úřad práce v Teplicích
ALWAC (zprostředkování zakázek pro chráněné dílny)
IMOSS (zprostředkování zakázek pro chráněné dílny)
Jansen Display (rozsáhlé zakázky pro chráněné dílny)
Firmy zapojené do programu Příprava na práci naleznete zde

V oblasti sociálních služeb:
PaedDr. Vladimír Šik – psychoterapeut, supervizit. Individuální a skupinové supervize pracovníků Arkadie
MUDr. et Mgr. Jaroslav Maršík – advokát. Bezplatné právní konzultace
MUDr. Štefan Čihák – psychiatr. Konzultace v oblasti psychiatrie
PhDr. Vojtěch Hadraba – klinický psycholog. Konzultace v oblasti psychologie
Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus - pobočka Teplice Mgr. Ivana Fujanová. Vzájemná výměna zkušeností, poskytování konzultací, návazných služeb
Senior Teplice – vzájemná výměna zkušenosti, poskytování konzultací, návazných služeb
Bfz o.p.s. – vzdělávací akademie Teplice, spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců
DMA – Bc. Radek Wencl – poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek

V oblasti vzdělávání:
Soukromá střední a vyšší odborná škola sociální Perspektiva v Teplicích
Vyšší odborná škola zdravotnická a SZŠ  v Teplicích
Střední pedagogická a sociální škola v Mostě
Střední škola sociálně správní v Ústí n.L.
SOŠ gastronomie Teplice
SOŠ textilní Teplice
Ped. fak. UJEP Ústí n.L.
Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem
Fak. užitého umění a designu UJEP Ústí n.L.
Soc. ekonomická fak. UJEP Ústí n.L.
Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a speciální mateřské škole Teplice

V oblasti dopravy:
Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a speciální mateřské škole Teplice

V oblasti čerpání finančních prostředků EU:
Město Krupka -
partnerství projektu "Krupka č.p. 32 – rekonstrukce pro MÚ - CZ.1.09/1.2.00/63.01027"
Institut für Fortbildung und Berufliche Reintegration - IFBR Zwickau, Německo a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja, Polsko - partnerství projektu „Průvodce po evropském trhu práce - příležitosti - podpora – individuální odborná příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením" v rámci programu Partnerství LEONARDO DA VINCI

Instituce spolupracující se školou Arkadie naleznete
zde.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.