Ocenění | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Podporují nás > Ocenění >

Ocenění

Cena Arkadie a čestná uznání byla poprvé udělena v roce 10. výročí založení Arkadie. 

Cena Arkadie za rok 2000:

Panu Oldřichu Karasovi

Za dlouhodobé sponzorování činnosti Arkadie jím,
i nyní již zesnulou manželkou, paní Zitou Karasovou.

 

více o oceněných v tomto roce najdete zdeCena Arkadie 2001:

Panu Jiřímu Hanákovi - Za dlouhodobý významný sponzorink a za propagaci Arkadie mezi příslušníky novinářské obce.

více o oceněných v tomto roce najdete zde
Cena Arkadie 2002:

   
Paní Aleně Janotkové -
Za dlouhodobou významnou pomoc Arkadii,
propagaci její činnosti a získávání sponzorů. 

více o oceněných v tomto roce najdete zde

 

 Cena Arkadie 2003:

Paní Marii Šlangalové -
Za finanční dar Arkadii,
reprezentující významnou část celoživotních úspor.                                  

více o oceněných v tomto roce najdetezde


Cena Arkadie 2004:

Novoapoštolské církvi
Za peněžní dar k vybudování dětské zahrady.                                            

více o oceněných v tomto roce najdete zde


Cena Arkadie 2005:

Manželům  Oulickým
Za pomoc při realizaci činnosti Arkadie.                                                       
(rodiče, kteří řešili nenadálou situaci
jsou zastoupeni dětmi)

více o oceněných v tomto roce najdete zde

Cena Arkadie 2006:

Panu Alexandru Kotzovi
Za účinnou a nezištnou pomoc při naplňování poslání Arkadie,                  
prostřednictvím pořízení, opravy a celkového zvelebení
zemědělského statku v Úpořinách.

více o oceněných v tomto roce najdete
zde
.
Cena Arkadie 2007:

Panu Štěpánu Honovi
Za vynikající reportážní fotodokumentaci                                                  
a medializaci aktivit Arkadie.

více o oceněných v tomto roce najdete zde

Cena Arkadie 2008:

Pojišťovně CARDIF PRO VITA, a.s. 
za pravidelnou finanční podporu Arkadie.

více o oceněných v tomto roce najdete zde


Cena Arkadie 2009:

Organizaci Lebenshilfe "Altmark-West"
z německého Gardelegenu
Za dlouhodobou spolupráci a účinnou pomoc

více o oceněných v tomto roce najdete zde

Cena Arkadie 2010:

Výrobnímu závodu Knauf Insulation

Za dlouhodobou podporu a partnerství při činnosti Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zde
Cena Arkadie 2011:

AGC Flat  Glass  Czech a.s.
Za opakovanou finanční podporu Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zde

 
Cena Arkadie 2012:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. 

Za dlouhodobou podporu a partnerství při činnosti Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zde


Cena Arkadie 2013:

Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Za pravidelné financování a celkovou podporu Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zde


Cena Arkadie 2014:

REDKEN  5th  Avenue NYC pro ČR 

Za organizaci akce STŘIHATON 2014 ve prospěch  Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zdeCena Arkadie 2015:

Paní Janě Brežné
Za čtvrtstoletí dobrovolnické práce v čele Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zde


Cena Arkadie 2016:

Firmě Cemio Schwitzerland, s.r.o.
Za spolupráci v několika rovinách

více o oceněných v tomto roce najdete zde


Cena Arkadie 2017:

Panu Hans-Peteru Haasemu
Za dlouhodobou podporu Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zde
Cena Arkadie 2018:

Ing.Romanu Vildnerovi, MBA
za významnou podporu Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zde
Cena Arkadie 2019:
bohužel vzhledem k opatřením spojeným s COVID19 nebyla udělována


Cena Arkadie 2020:

městu Krupka
za významnou podporu Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete zdeCena Arkadie 2021:

městu Teplice
za významnou podporu Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete
zde
Cena Arkadie 2022:

projektu "Charitativní kalendář DOMA"
za významnou podporu Arkadie

více o oceněných v tomto roce najdete
zdeVytvořila společnost NEXU, s.r.o.