Dotace a granty | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Podporují nás > Dotace a granty >

Dotace a granty


 
MT a Ústecký kraj - dotace ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s. v rámci provozních dotací soukromým školám. 


 
  MPSV a Ústecký kraj -dotace na sociální službyÚstecký kraj
 - Podpora denních stacionářů v Teplicích a Krupce z dotačního programu "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny"

  dotace na sportovně rekreační pobyt pro klienty s kombinovaným postižením v Sosni

Fond Ústeckého kraje - dotace na projekt "Pravidelná doprava osob se                   zdravotním postižením" v roce 2021 a 2015  
                           
    
Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Teplice
dotace na zřízení chráněných pracovních míst, příspěvek dle §78 zákona o zaměstnanosti


Statutární město Teplice 

- dotace na podporu sociálních služeb 
-dotace na účast na Zimních hrách Hnutí speciálních olympiád v Horní Malé Úpě
-dotace na sportovní činnosti dětí a mládeže
                 -sociální automobil

Město Bílina
-dotace na pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením z Bíliny
-dotace na rekreačně relaxační pobyt v HarkánechMěsto Dubí
-dotace na rekreačně relaxační pobyt v Harkánech


Město Osek
-dotace na rekreačně relaxační pob
yt v HarkánechMěsto Duchcov
-dotace na rekreačně relaxační pobyt v HarkánechMěsto Krupka
-partnerství v projektu "Krupka č.p. 32 – rekonstrukce pro MÚ - CZ.1.09/1.2.00/63.01027"


Významné dotace a granty 2021 a z minulých let, dlouhodobé dotace:
                                                                                   


Pravidelná podpora Česko-německého fondu budoucnosti
(již od roku 2005) společné dovolené
pro osoby se zdravotním postižením organizované ve spolupráci s partnerskou organizací Lebenshilfe "Altmark-West" Gardelegen, SRN. V roce 2021 navíc podpora projektu "Udržení práce, prevence izolace osob s postižením na Teplicku." jako ochranné opatření proti Koronaviru.


Nadační fond podpořil v roce 2021 týdenní rekondiční, odlehčovací pobyt pro osoby s těžším zdravotním postižením v Holanech na Českolipsku a také pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením.

                                                        

Získali jsme významnou finanční podporu od Nadačního fondu Avast prostřednictvím Nadace Via na podporu sociálního podnikání. Díky tomu udržíme pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením v našich rukodělných dílnách.


Projekt dovybavení rukodělné dílny "Textilní výroba - recyklace rifloviny" byl v roce 2020 podpořen ve výši 10.000,- Kč Ústeckou  komunitní nadací z prostředků fondu AIR PRODUCTS.       


Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize - Sbírkové konto Pomozte dětem. - podpora dopravy 
V roce 2020 příspěvek ve výši 16.000,- Kč, díky umístění na 2. místě a v roce 2021 příspěvek ve výši 20.000,- Kč v grantovém programu "VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME", který jsme použili na vybavení denního stacionáře a nákup materiálu pro keramickou dílnu
Nadace OKD - finančně podpořila projekt "Rekonstrukce chráněné dílny v Krupce"Nadace ČEZ - finančně podpořila projekt  "Keramické pece pro chráněnou dílnu" 
                       - Oranžové kolo v rámci zahájení lázeňské sezóny

                       - realizaci projektu výstavby "Chráněného bydlení"


Německá nadace Aktion Mensch podporuje opakovaně  společné projekty Arkadie a Lebenshilfe "ALTMARK-WEST Gardelegen". V současné době podporuje projekt " Vybudování odborného, vzdělávacího centra pro vzdělávání a přípravu osob s postižením na uplatnění na pracovním trhu". 
  
 
Statutární město Teplice -  dotace v rámci podpory v oblasti kultury a sportu. Pronájem      některých prostor  ve vlastnictví města pro poskytované služby za symbolické nájemné.Evropská unie, v rámci programu Leonardo da Vinci, prostřednictvím NAEP, podporuje projekty výměny zkušeností a vzájemné návštěvy mezi partnerskými organizacemi IFBR z Zwickau, SRN a PCPR ze Zlotoryje, Polsko

MPSV a Ústecký kraj – podporuje Arkadii v rámci dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Ústecký kraj také dlouhodobě v rámci programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny


MT a Ústecký kraj - každoroční ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s. v rámci  dotací soukromým školám.Ústecký kraj v rámci svých individuálních projektů "Sociální služby v Ústeckém kraji" a "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji"  reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00069 financované z OP LZZ ESF, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

ESF OP LZZ spolufinancoval projekt s názvem „Přenos výukových metod a manuálů pro pracovní trénink osob s mentálním postižením“ ve spolupráci s partnerskou organizací ze SRN, Lebenshilfe "Altmark-West"  Gardelegen.
Další projekty Arkadie na jejichž financování se v minulosti podílela EU naleznete zde.
                                                     Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.