Dotace a granty | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Podporují nás > Dotace a granty >

Dotace a granty


 
MT a Ústecký kraj - dotace ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s. v rámci provozních dotací soukromým školám. 


 
  MPSV a Ústecký kraj -dotace na sociální službyÚstecký kraj
 - Podpora denních stacionářů v Teplicích a Krupce z dotačního programu "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny"
                       - dotace na sportovně rekreační pobyt pro klienty s kombinovaným postižením v Sosni


Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Teplice
dotace na zřízení chráněných pracovních míst, příspěvek dle §78 zákona o zaměstnanosti


Statutární město Teplice 

- dotace na podporu sociálních služeb 
-dotace na účast na Zimních hrách Hnutí speciálních olympiád v Horní Malé Úpě
-dotace na sportovní činnosti dětí a mládeže
                 -sociální automobil

Město Bílina
-dotace na pravidelnou dopravu osob se zdravotním postižením z Bíliny
-dotace na rekreačně relaxační pobyt v HarkánechMěsto Dubí
-dotace na rekreačně relaxační pobyt v Harkánech


Město Osek
-dotace na rekreačně relaxační pob
yt v HarkánechMěsto Duchcov
-dotace na rekreačně relaxační pobyt v HarkánechMěsto Krupka
-partnerství v projektu "Krupka č.p. 32 – rekonstrukce pro MÚ - CZ.1.09/1.2.00/63.01027"


Významné dotace a granty 2021 a z minulých let, dlouhodobé dotace:
                                                                                   


Pravidelná podpora Česko-německého fondu budoucnosti
(již od roku 2005) společné dovolené
pro osoby se zdravotním postižením organizované ve spolupráci s partnerskou organizací Lebenshilfe "Altmark-West" Gardelegen, SRN. V roce 2021 navíc podpora projektu "Udržení práce, prevence izolace osob s postižením na Teplicku." jako ochranné opatření proti Koronaviru.Nadační fond podpořil v roce 2021 týdenní rekondiční, odlehčovací pobyt pro osoby s těžším zdravotním postižením v Holanech na Českolipsku.


                                                        
Získali jsme významnou finanční podporu od Nadačního fondu Avast prostřednictvím Nadace Via na podporu sociálního podnikání. Díky tomu udržíme pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením v našich rukodělných dílnách.


Projekt dovybavení rukodělné dílny "Textilní výroba - recyklace rifloviny" byl v roce 2020 podpořen ve výši 10.000,- Kč Ústeckou  komunitní nadací z prostředků fondu AIR PRODUCTS.       


Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize - Sbírkové konto Pomozte dětem. - podpora dopravy 
V roce 2020 příspěvek ve výši 16.000,- Kč, díky umístění na 2. místě a v roce 2021 příspěvek ve výši 20.000,- Kč v grantovém programu "VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME", který jsme použili na vybavení denního stacionáře a nákup materiálu pro keramickou dílnu
Nadace OKD - finančně podpořila projekt "Rekonstrukce chráněné dílny v Krupce"Nadace ČEZ - finančně podpořila projekt  "Keramické pece pro chráněnou dílnu" 
                       - Oranžové kolo v rámci zahájení lázeňské sezóny

                       - realizaci projektu výstavby "Chráněného bydlení"


Německá nadace Aktion Mensch podporuje opakovaně  společné projekty Arkadie a Lebenshilfe "ALTMARK-WEST Gardelegen". V současné době podporuje projekt " Vybudování odborného, vzdělávacího centra pro vzdělávání a přípravu osob s postižením na uplatnění na pracovním trhu". 
  
 
Statutární město Teplice -  dotace v rámci podpory v oblasti kultury a sportu. Pronájem      některých prostor  ve vlastnictví města pro poskytované služby za symbolické nájemné.Evropská unie, v rámci programu Leonardo da Vinci, prostřednictvím NAEP, podporuje projekty výměny zkušeností a vzájemné návštěvy mezi partnerskými organizacemi IFBR z Zwickau, SRN a PCPR ze Zlotoryje, Polsko

MPSV a Ústecký kraj – podporuje Arkadii v rámci dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Ústecký kraj také dlouhodobě v rámci programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny


MT a Ústecký kraj - každoroční ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s. v rámci  dotací soukromým školám.Ústecký kraj v rámci svých individuálních projektů "Sociální služby v Ústeckém kraji" a "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji"  reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00069 financované z OP LZZ ESF, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

ESF OP LZZ spolufinancoval projekt s názvem „Přenos výukových metod a manuálů pro pracovní trénink osob s mentálním postižením“ ve spolupráci s partnerskou organizací ze SRN, Lebenshilfe "Altmark-West"  Gardelegen.
Další projekty Arkadie na jejichž financování se v minulosti podílela EU naleznete zde.

                                                                

Fond Ústeckého kraje - Dotace ve výši 200 tisíc Kč - základ na koupi mikrobusu Ford pro obnovu   
                                                      vozového parkuVytvořila společnost NEXU, s.r.o.