Dobrovolníci | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Podporují nás > Dobrovolníci >

Dobrovolníci

Škola vítá pomoc dobrovolníků během celého roku. Může se jednat o pravidelnou činnost nebo jednorázovou pomoc při zajišťování konkrétních akcí.
V případě, že máte chuť v Základní škole a praktické škole Arkadie, o. p. s. působit jako dobrovolník kontaktujte ředitele školy Mgr. Ivan Růžičku na telefonu: 417 577 774, 724 707 952, nebo na ruzicka@arkadie,cz.
V současnosti provádí dobrovolnickou činnost na naší škole paní Julie Králiková a Jaroslava Urbanová.

Pokud chcete pomoci v ostatních zařízeních Arkadie, poraďte se buď s vedoucím konkrétního střediska nebo kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Alenu Tonovou tonova@arkadie.cz, tel.: 724 849 297, 417 563 062

Pravidelně, v rámci dobrovolnických dnů pořádaných Fórem dárců, pomáhají v chráněných dílnách Arkadie zaměstnanci CITI bank a ČEZ.

Významnou skupinou dobrovolníků jsou také zaměstnanci firmy Knauf Insulation, kteří pravidelně pořádají sportovní a společenské akce pro klienty Arkadie.

Od roku 2009 pracovala ve škole Arkadie jako dobrovolnice Irina Gorgol. Do začátku roku 2012 odpracovala dobrovolvě cca 2000 hodin. Za rok 2011 ji bylo uděleno Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Fotografie ze slavnostního předání Křesadla naleznete zde. Její nominaci speciální šolou Arkadie naleznete zde

Dobrovolníci z řad přátel Arkadie a rodinných příslušníků zaměstnanců významně pomohli při úpravách interiérů ve středisku Helena v Řetenicích a při stěhování do tohoto objektu. Více zde

V rámci dobrovolnického dne firmy Sanofi pomohli její čtyři zaměstnanci při zateplování nové haly v chráněných dílnách Arkadie. Více zde.

Do dobrovolnické činnosti ve prospěch Arkadie se v závěru roku 2015 zapojili také zaměstnanci trmické firmy Pierburg s.r.o. Více o jejich akci zde.


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.