Projekt ERASMUS+ Zusammenarbeit | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Ostatní služby a projekty > Projekt ERASMUS+ Zusammenarbeit >

Projekt ERASMUS+ Zusammenarbeit

Projekt partnerství Erasmus+ 2018-2020                 odkaz na projekt na stránkách EU:        Číslo projektu - 2018-1-CZ01-KA202-048011                 

Oficiální název projektu: 
     „Zusammenarbeit und Austausch von Ideen, Methoden und Praktiken in der Behindertenhilfe in Mitteleuropa."

Název projektu v českém jazyce:
      „Spolupráce a výměna nápadů, metod a postupů v pomoci osobám se zdravotním postižením ve střední Evropě."

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Popis projektu:  prezentace projektu:   Výstupy projektu, výukové manuály CZ, PL, DE       více o projektu zde:
    
     Hlavním cílem našeho projektu zůstává výměna zkušeností, osvědčených postupů/dobré praxe a posílení spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnávání osob se zdravotním postižením mezi organizacemi ze tří partnerských zemí. K naplnění hlavního cíle budou realizovány následující aktivity. Tj. zprostředkovat výměnu dobré praxe, know-how, metod a forem práce s lidmi s postižením mezi experty, kteří se tématem integrace osob s postižením denně zabývají, formou tematických workshopů a webové platformy. Umožnit expertům z partnerských organizací náhled na konkrétní praxi svých kolegů v oboru formou vícedenních hospitací. Posílit kompetence a rozvíjet dovednosti a znalosti osob s postižením díky realizaci několika výměnných praxí těchto osob spojených s týmovou prací nad společnými úkoly. V neposlední řadě zpracovat nové výukové manuály, jako součást pracovně-vzdělávacího systému pro konkrétní činnosti spojené s přípravou na práci a bydlením osob se zdravotním postižením a n
akonec také zajistit diseminaci a multiplikaci výsledků a výstupů projektu, mj. uspořádáním závěrečné odborné konference v Teplicích.

 
Partneři projektu:
Arkadie, o. p. s. (koordinátor projektu)
Lebenshilfe Altmark-West gGmbH Gardelegen, Německo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja, Polsko

Donátor:
Evropská unie v rámci Programu Erasmus+ Klíčová akce:  KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, Aktivita:  KA202 - Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Kontaktní osoba:                  Karel Klášterka


I. setkání koordinační skupiny - 27.-28.09.2018 - Gardelegen. Více zde. Zápis z jednání

II. setkání - Mezin. paralympijské hry-23.-26.10.2018-Zlotoryja. Více zde. Zápis z jednání

III. setkání - Předadventní setkání - 15.-18.11.2018 - Gardelegen. Více zde. Zápis z jednání

IV. setkání - Vánoce s Arkadií - 12.-14.12.2018 - Teplice. Více zde. Zápis z jednání

V. setkání - stáž Arkadie v Lebenshilfe Gardelegen - 11.-13.3.2019 Více zde. Zápis z jednání

VI.setkání - Grilovací olympiáda - 21.- 24.5.2019 - Swierzawa.  Více zde  Zápis z jednání

VII.setkání - Koordinační skupina - 27.- 29.5.2019 - Gardelegen. Více zde   Zápis z jednání

VIII. setkání - stáž polských partnerů v Lebenshilfe Gardelegen - 26.- 30.8.2019. Zápis z jednání

IX.setkání - Koordinační skupina - 25.- 27.9.2019 - Teplice.   Více zde  Zápis z jednání

X.setkání - Mezinárodní sportovní hry - 22.-25.10.2019 -Zlotoryje Více zde Zápis z jednání

XI.setkání - Předadventní setkání - 22.-24.11.2019 - Gardelegen Více zde Zápis z jednání

XII.setkání - Vánoce s Arkadií - 11.-13.12.2019 - Teplice. Více zde Zápis z jednání

XIII.setkání - Závěrečná konference 18.6.2020 - Úpořiny  Více zde Program konference - DEVytvořila společnost NEXU, s.r.o.