Projekt E.B.A.M.B. - Erasmus+ | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Ostatní služby a projekty > Projekt E.B.A.M.B. - Erasmus+ >

Projekt E.B.A.M.B. - Erasmus+

Projekt partnerství Erasmus+ 2016-2018                 odkaz na projekt na stránkách EU:        Číslo projektu - 2016-1-CZ01-KA202-023907                

Oficiální název projektu: 
     „Erfahrungsaustausch in der Berufsbildung und Arbeitsvorbereitung von Menschen mit Behinderungen" E.B.A.M.B.

Název projektu v českém jazyce:
      „Průvodce po evropském trhu práce - příležitosti - podpora – individuální odborná příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením"

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 8. 2018

Popis projektu:
Hlavním cílem našeho projektu je umožnit výměnu zkušeností, dobré praxe a posílit spolupráci mezi organizacemi ze tří partnerských zemí tj. České republiky, Polska a Německa, které působí v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a to především v oborech vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnávání.
K naplnění hlavního cíle budou realizovány následující aktivity, které mají za cíl zprostředkovat výměnu dobré praxe, know-how, metod a forem práce s lidmi s postižením mezi experty, kteří se tématem integrace osob s postižením denně zabývají, formou tematických workshopů a webové platformy.
Umožnit expertům z partnerských organizací náhled na konkrétní praxi svých kolegů v oboru formou jedno-dvoudenních hospitací.
Posílit kompetence a rozvíjet dovednosti a znalosti osob s postižením díky realizaci několika výměnných praxí těchto osob spojených s týmovou prací nad společnými úkoly.
V neposlední řadě zpracovat nové výukové manuály, jako součást pracovně-vzdělávacího systému pro konkrétní činnosti spojené s přípravou na práci a bydlením osob se zdravotním postižením a připravit podklady a formu pro příští možný projekt mobility financovaný v rámci KA1 mezi partnerskými organizacemi.
Nakonec také zajistit diseminaci a multiplikaci výsledků a výstupů projektu, mj. uspořádáním závěrečné odborné konference v Teplicích.               Výstupy projektu ke stažení:

 
Partneři projektu:
Arkadie, o. p. s. (koordinátor projektu)
Lebenshilfe Altmark-West gGmbH Gardelegen, Německo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja, Polsko

Donátor:
Evropská unie v rámci Programu Erasmus+ Klíčová akce:  KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, Aktivita:  KA202 - Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Kontaktní osoba:                    Prezentace průběhu projektu k 31. 3. 2017
Karel Klášterka

I. setkání proběhlo v režii Arkadie v září 2016, více zde. Zápis z jednání.
O II. setkání taktéž v září 2016 ve Zlotoryji v rámci tohoto projektu se více dozvíte zde. Zápis z jednání
III. setkání se konalo v listopadu v německém Gardelegenu - více zde. Zápis z jednání
IV. projektové setkání se uskutečnilo opět v Teplicích v prosinci 2016 - více zde. Zápis z jednání
V. setkání v rámci projektu proběhlo v Teplicích v březnu 2017 - více zde. Zápis z jednání
VI. jednání koordinační skupiny projektu bylo v polské Zlotoryji v březnu 2017 - více zde. Zápis z jednání
VII. setkání tzv. Grilovací olympiáda ve Zlotoryji v květnu 2017 - více zde. Zápis z jednání
VIII. setkání formou hospitace německých kolegů v Arkadii v červnu 2017 - více zde. Zápis z jednání
IX. jednání koordinační skupiny projektu v Arkadii v Teplicích v září 2017 - více zde. Zápis z jednání
X. setkání proběhlo v říjnu 2017 ve Zlotoryji, více dozvíte zde. Zápis z jednání
XI. setkání se konalo v listopadu 2017 v německém Gardelegenu - více zde. Zápis z jednání
XII. projektové setkání se opět uskutečnilo v Teplicích v prosinci 2017 - více zde. Zápis z jednání
XIII. jednání koordinační skupiny proběhlo opět v polské Zlotoryji v dubnu 2018 - více zdeZápis z jednání
XIV. setkání formou hospitace německých kolegů v Arkadii v dubnu 2018 - více zde. Zápis z jednání
XV. setkání, opět formou hospitace německých kolegů v Arkadii v dubnu 2018 - více zde. Zápis z jednání
XVI. setkání tzv. mezinárodní grilovací olympiáda ve Zlotoryji v květnu 2018 - více zdeZápis z jednání
XVII. závěrečné projektové setkání tj. odborná konference v Teplicích v červnu 2018 - více zde. Zápis z jednání

TOPlistTOPlistTOPlistTOPlistTOPlist


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.