Aktivity pro volný čas - sportovní | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Ostatní služby a projekty > Aktivity pro volný čas - sportovní >

Aktivity pro volný čas - sportovní

 Pohybové aktivity vhodně doplňují léčebnou rehabilitaci. Jsou prováděny formou kroužků, kurzů, soutěží či soustředění. Významnými partnery těchto  aktivit je TJ.NOLA, Spastic Handicap a Hnutí speciálních olympiád. Část aktivit se odehrává ve školním klubu při speciální škole Arkadie a v denních stacionářích.

Běžecké lyžování se uskutečňuje formou pobytového lyžařského výcviku, jehož součástí je kvalifikační závod pro Zimní speciální olympiádu v následujícím roce. Ta se pravidelně koná v krkonošské Horní Malé Úpě začátkem ledna a sportovní družstvo Arkadie, které se skládá ze žáků školy, klientů stacionářů i zaměstnanců chráněných dílen, je na ni vždy významným účastníkem. Při příznivém počasí jsou v průběhu zimy uskutečňovány lyžařské výjezdy do Krušných hor.

Cyklistika se průběžně provozuje ve školním klubu a denních stacionářích, vyvrcholením těchto aktivit je pak prázdninový cykloturistický tábor, případně účast na Letní speciální olympiádě, která se uskutečňuje každý druhý rok. Využívání speciálních prostředků – duplexů a tandemů, umožňuje dopřát tento sport i klientům s těžším  postižením.

Kondiční sportovní aktivity jsou provozovány ve spolupráci s  TJ.NOLA v rámci pravidelných sportovních  odpolední, týdenních rekreačně sportovních pobytů klientů jednotlivých zařízení v rekreačním zařízení této TJ. v Petrovicích.

Vyvrcholením sportovní činnosti je účast na Letní speciální olympiádě. Sportovně rekreační charakter mají také prázdninové tábory a soustředění. Pravidelnou součástí sportovního léta klientů Arkadie je také účast na vodáckém táboře, pořádaném T.J.NOLA.   

Pravidelně se družstvo Arkadie zúčastňuje také celostátního přeboru v přehazované, který se uskutečňuje každoročně v podkrkonošské Dřevěnici. Této účasti předchází intenzivní několikaměsíční příprava.

Tyto aktivity jsou podporovány dotacemi města Teplice a Ústeckého krajeVytvořila společnost NEXU, s.r.o.