Aktivity pro volný čas - kulturní | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Ostatní služby a projekty > Aktivity pro volný čas - kulturní >

Aktivity pro volný čas - kulturní


 

Hudebně dramatický soubor Arkadie pracuje pod vedením Mgr.Jiřího Nového již více než 20 let. Z původně dětského kroužku dětí speciální školy Arkadie se postupně vytvořil soubor složený vedle žáků školy také z klientů stacionáře, zaměstnanců chráněných dílen i zaměstnanců pečujících profesí, ale i přátel Arkadie a jejích klientů. V průběhu roku pravidelně zkouší, má řadu koncertů, zúčastňuje se přehlídek a soutěží, o prázdninách odjíždí na soustředění, na kterém se představuje na dalších koncertech. Společně natočili členové souboru dva kompaktní disky.
V roce 2012 byla činnost souboru podpořena z Nadačního fondu Veolia.

Prázdninový pobyt hudebně dramatického souboru Arkadie v Lásenici zde.
Každoroční adventní koncerty na faře Československé církve husitské zde.

O soustředění souboru v Dubičkách, v říjnu 2012 se více dozvíte zde
V den pořádání koncertu proti konci světa hudební skupiny  The Tap Tap pražské "Jedličkárny" - 20.12.2012, uspořádal hudební soubor Arkadie koncert v Beuronské kapli Gymnázia Teplice. Více zde

 

Keramický kroužek pracuje ve škole, ale navštěvují jej i klienti stacionáře a zájemci z řad zaměstnanců. Jeho aktivity mají nepřímý vliv i na budoucí pracovní uplatnění žáků školy v chráněných dílnách.

 
 

Dramatická výchova je také pravidelnou součástí činnosti "školičky" - 1.stupně  speciální školy Arkadie

Každoročně nacvičují speciální pedagogové s dětmi jednu hudební pohádku, nejnověji pásmo lidových písní a tanců. Pravidelně vystupují na festivalu integrace Slunce v pražské Akropoli, ale také v domovech důchodců či při jiných příležitostech. Při této činnosti děti získají dovednosti, které později uplatňují v hudebně dramatickém souboru.

Více o představení "Malá mořská víla" najdete zde.

Záznam představení "Cirkus CHA-CHA" na festivalu Slunce v pražském paláci Akropolis naleznete zde
Záznam př
edstavení "Cirkus BACHA!" na festivalu Slunce v pražském paláci Akropolis naleznete zde

Kulturní aktivity "školičky" se postupně vyprofilovaly až do hudebního kroužku REV!VAL. Školní rok 2015/2016 byl významným rokem těchto malých (i velkých) muzikantů. Jen Prahu v průběhu jara 2016 "dobili" třikrát:
10.k
větna na festivalu integrace Slunce v pražském paláci Akropolis,
28.května na Rodinné scéně hudebního festivalu Mezi ploty v pražských Bohnicích a

26.června na Open Mike scéně Festivalu United Islands of Prague.
Mezi tím si ještě stačili "střihnout" teplickou Malou Paříž. Najdete je také na facebook
u.Kulturními aktivitami, při nichž se Arkadie prezentuje teplické veřejnosti  jsou například tradiční akce jako Vánoce s Arkadií , ples Arkadie, nebo přehlídka souborů zdravotně postižených,
Květinové Teplice.
Vánoce s Arkadií z roku 2011 můžete vidět také na filmu. Klikněte zde.


Kulturní aktivity Arkadie jsou podporovány dotacemi města Teplice, Ústeckého kraje a Ministerstava kultury ČR.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.