Základní údaje | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní údaje >

Základní údaje

Sídlo společnosti:                                                                                                    

Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice

Korespondeční adresa:

Kollárova 1879/11, 415 01  Teplice

ID datové schránky: sw5xusq 

Tel.: +420 736 792 199, 417 563 450 

E-mail: info@arkadie.cz

Facebook:@ArkadieTeplice

IČO: 00556203
DIČ: CZ00556203 

Číslo účtu: 15900693/2010 u FIO banky

Arkadie, o.p.s. zapsána dne 1.10.2013 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu O, vložce číslo 477.

Počet zaměstnanců Arkadie o.p.s. k 31.12. 2021 - 144 osob z toho 89 osob se zdravotním postižením.
Dalších min. 25 zaměstnanců (z toho 2 se zdravotním postižením) zaměstnává ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s. 

Arkadie, o.p.s. je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.  Škola má svojí právní subjektivitu, vlastní orgány, rozpočet, hospodaření a výroční zprávu. Více o škole naleznete zde

Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.