Více informací o oceněných za rok 2017 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Více informací o oceněných za rok 2017 >

Více informací o oceněných za rok 2017

CENA ARKADIE 2017
Hans-Peter Haase
je ředitelem partnerské organizace Lebenshilfe "Altmark West" z německého Gardelegenu. Stál u zrodu spolupráce obou organizací v roce 2002 a je významným protagonistou této spolupráce dosud.

Čestné uznání Arkadie za rok 2017

 fi. BBC Šoun s.r.o.– za dlouhodobou obchodní spolupráci s Arkadií

Konzervatoři Teplice - za dlouhodobou obchodní spolupráci

 Sboru dobrovolných hasičů Srbice,   -  za dlouhodobou obchodní spolupráci

 fi. AM STYLE LTD s.r.o.  – za podporu Arkadie

Adéle Šavlové  -  za propagaci Arkadie při běžeckém lyžování

 Hudební skupině REVIVAL  - za propagaci Arkadie

Tereza Šámalová  - za spolupráci s Arkadií a její propagaci

Tereze Motlíkové - za spolupráci s Arkadií a její propagaci

Vladanu Svobodovi - za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Jiřímu Syrovému, jednateli fi. Kalibr Group s.r.o.  - za dlouhodobou podporu Arkadie

Jitce  Šidové, jednatelce  fi.Ekodendra s.r.o.  -  za dlouhodobou podporu Arkadie

 Erice Hlochové z fi ČEDOK Teplice -  za dlouhodobou obchodní spolupráci

 Školní jídelně ZŠ s RVCJ Metelkovo nám. 968 Teplice – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Janu Endrštovi z kuželkářského  oddílu Sokol Duchcov  - za podporu Arkadie

Lions club Teplice – za dlouhodobou podporu Arkadie

Ditě Nerudové -  za významnou dlouholetou práci pro Arkadii

Vlastě Rydlové, ředitelkce spolku SUKUS z.s. – za dlouholetou spolupráci s Arkadií

fi. Keramo plus a.s.,- za spolupráci při zaměstnávání klientů Arkadie

fi. Lahůdky Jitřenka, s r.o. -  za spolupráci při zaměstnávání klientů Arkadie

 fi. Terahertz CZ s.r.o.,  - za spolupráci s Arkadií při přípravě klientů na prac.uplatnění

 Ing. Pavle Fialové, ředitelce pobočky OZP Ústí n.L.  - za podporu Arkadie

 Manželům Pondělíkovým - za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

  Václavu Kolmanovi, majiteli fi.Kolman, s.r.o.  - za dlouhodobou spolupráci a podporu Arkadie

Štěpánu Honovi – za podporu Arkadie

 Karlu Peškovi -  za podporu Arkadie

Lukáši Pokornému – za dobrovolnickou práci pro Arkadii

MUDr. Ivaně Rožníčkové   -  za dlouhodobou podporu Arkadie

MUDr. Júlii Preclíkové – za dlouhodobou podporu Arkadie

Ing. Miloslavu Gloserovi za pravidelnou podporu Arkadie

Juttě Benešové – za podporu Arkadie

DM drogerie markt s.r.o. – za podporu Arkadie

Nadace ČEZ  – za významnou podporu Arkadie

Petře Ingrišové – za dlouhodobou podporu Arkadie

Lucii Ryčové - za dlouhodobou podporu Arkadie

Štěpánce Novotné s dcerou Sárou- za dlouhodobou podporu ArkadieVytvořila společnost NEXU, s.r.o.