Více informací o oceněných za rok 2016 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Více informací o oceněných za rok 2016 >

Více informací o oceněných za rok 2016

CENA ARKADIE 2016

fi.CEMIO SWITZERLAND, s.r.o. – za významnou podporu Arkadie

Po opakované zakázce našim chráněným dílnám na výrobu dárků pro obchodní partnery vybrala firma Arkadii jako organizaci, ke které budou směřovat prostředky získané v rámci projektu „Kamzík rozdává radost po celý rok“. Ten souvisel s uvedením na trh prostředku Kamzík, příznivě ovlivňujícího klouby, vazy a šlachy. Pro tuto marketingovou kampaň dodala chráněná dílna keramické kamzíky, skupina mladých zaměstnanců Cemia natočila v Arkadii video, které seznamovalo zákazníky s Arkadií. Z každého prodaného balení přípravku Cemio Kamzík směřovala pak jedna koruna do Arkadie. Celkem firma v rámci tohoto projektu podpořila Arkadie 148 tisíci.


 Čestná uznání :

Ing.Miroslavu Cejnarovi – za dlouhodobou podporu Arkadie

Jaroslavu Slámovi  - za spolupráci s Arkadií

Martinu Holanovi  -  za spolupráci s Arkadií

Janu Bayerlemu z fi.ISOline EU, s.r.o.   – za dlouhodobou podporu Arkadie

fi. Lesy ČR, krajské ředitelství Teplice -  za pravidelnou podporu Arkadie

fi. BNP Paribas Cardif pojišťovna a.s.  -  za dlouhodobou spolupráci a podporu Arkadie

fi. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. -  za dlouhodobou podporu Arkadie

kolektivu zaměstnanců fi.CzechPak Manufacturing, s.r.o.  - za opakovanou podporu Arkadie

Marku Olexovi  - za spolupráci s Arkadií

Antonínu Klofandovi -  za dlouholetou podporu Arkadie 

Václavu Cízovi a kolektivu spolupracovníků -  za pravidelnou podporu Arkadie

Petru Stefanovi, jednateli fi.Stefan Engineering s.r.o. - za významnou podporu Arkadie

Jiřímu Prokůpkovi, majiteli fi. HPM sport  - za dlouhodobou spolupráci s  Arkadií

Miloslavu Vaněrkovi, majiteli fi.Výtahy Vaněrka – za dlouhodobou podporu Arkadie

Mgr.Markétě Svobodobé z Krajské zdravotní, a.s. -  za dlouhodobou spolupráci a podporu Arkadie 

Ing.Lence Kocmanové Taussigové z Krajské zdravotní, a.s. - za spolupráci a podporu Arkadie

Redakci měsíčníku Žít Teplice  -  za dlouhodobou propagaci Arkadie

Selimu Algkantarimu z fi.Potraviny Petra  - za spolupráci s  Arkadií

Fi. RPM Service s.r.o.  - za spolupráci s  Arkadií

Zdeňku  Rebelovi z Cukrárny Větrník  - za spolupráci s  Arkadií

ZŠ a MŠ Koperníkova Teplice  - za spolupráci s Arkadií

Členům školské rady školy Arkadie :

Mgr. Josefu Honovi  -  za dlouhodobou práci ve školské radě

Mgr. Aleně Tonové  - za dlouhodobou práci ve školské radě 

Lence Dolejškové – za dlouhodobou práci ve školské radě

Janu Veselému   -  za dlouhodobou práci pro Arkadii

Tomáši Jelínkovi, řediteli pobočky ČSOB Teplice – za dlouhodobou obchodní spolupráci s Arkadií

Evě Markové z fi.GeoTec-GS, a.s. – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Janu Šístkovi – za dlouholetou práci pro Arkadii

Jiřímu Zmatlíkovi – za dlouholetou práci pro Arkadii

 

Čestné uznání významnénu obchodnímu partnerovi :

Jiřímu Pucovi, majiteli fi.Bela Most  - významnému obchodnímu partnerovi

Manželům Jiruškovým – významným obchodním partnerům

Milanu Mizunovi, jednateli fi.Remis-NBC, s.r.o. – významnému obchodnímu partnerovi

fi. Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o. – významnému obchodnímu partnerovVytvořila společnost NEXU, s.r.o.