Více informací o oceněných v roce 2018 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Více informací o oceněných v roce 2018 >

Více informací o oceněných v roce 2018

CENA ARKADIE 2018

Ing. Romanu Vildnerovi, MBA, oblastnímu řediteli fy Metrostav

Od roku 2017 významně podpořil chráněné dílny opakovanými zakázky keramických výrobků,

zajistil firmu, která na míru v chráněné dílně v Proseticích pořídila a zabudovala klimatizaci,

významně finančně podpořil projekt na „opravu ještěrky“ v Proseticích.

Spolupracuje na opravě vstupní cesty pro denní stacionář v Teplicích, Novoveské ulici.

 

Čestná uznání za rok 2018:

 

Fa Fluokov s.r.o. – za dlouhodobou podporu Arkadie

Fa AIR PRODUCTS spol. s r.o. – za dlouhodobou podporu Arkadie

Fotbalovému klubu Teplice – za spolupráci s Arkadií

Michalu Kořínkovi – za významnou obchodní spolupráci

Petře Vlček Vondráčkové – za významnou obchodní spolupráci

Mgr. Ireně Eisnerové, ředitelce ZŠ Na Stínadlech – za významnou obchodní spolupráci

Petru Ludašovi – za dobrovolnou práci pro Arkadii

Mgr. Josefu Klusáčkovi – za dlouhodobou dobrovolnou práci pro Arkadii

Ing. Ireně Málkové – za spolupráci s Arkadií

Miluši Stojkové – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Marcele Štikové – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Ivanu Horovi – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Městu Dubí – za dlouhodobou podporu Arkadie

Městu Bílina – za dlouhodobou podporu Arkadie

Městu Duchcov – za dlouhodobou podporu Arkadie

Manželům Skalickým – za podporu Arkadie

Janu Kloboučkovi – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Petru Lasíkovi, předsedovi MO ČRS Teplice – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Danielu Fleischerovi, majiteli fy. Interspol – za spolupráci s Arkadií

Ivaně Komárkové, majitelce fy. HMF-elektromotory – za dlouhodobou podporu Arkadie

Fa Jakub Elexmayer, s.r.o. – za podporu Arkadie

Ing. Antonínu Kropáčkovi – za podporu Arkadie

Ing. Františku Plachému, řediteli pobočky pro firemní bankovnictví ČSOB, a.s. – za významnou obchodní spolupráci

Boženě Macounové – za dlouhodobou podporu Arkadie

Fa URMET, s.r.o. – za opakovanou podporu Arkadie

Martinu Košťálovi – za spolupráci při medializaci Arkadie

Nadaci rozvoje občanské společnosti – za dlouhodobou podporu Arkadie

Fa SVS a.s. – za dlouhodobou podporu Arkadie

Fa Trio Havel, s.r.o. – za dlouhodobou podporu a spolupráci s Arkadií

Fa DPD s.r.o. – za dlouhodobou podporu Arkadie

Hudebnímu souboru Arkadie – za dlouhodobou propagaci ArkadieVytvořila společnost NEXU, s.r.o.