Více informací o oceněných v roce 2015 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Více informací o oceněných v roce 2015 >

Více informací o oceněných v roce 2015

CENA  ARKADIE  2015:

Janě Brežné za čtvrtstoletí dobrovolné práce v čele Arkadie

J.Brežná byla v roce 1990 jednou ze zakládajících členů občanského sdružení, později stála v čele správní rady o.s. Po změně legislativy byla jedním ze zakladatelů nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Arkadie o.p.s., která plynule navázala a činnost občanského sdružení a dodnes stojí v čele správní rady o.p.s. Vedle toho se angažuje v Českém hnutí speciálních olympiád a několikrát vedla výpravu na sportovní hry tohoto hnutí.

ČESTNÁ UZNÁNÍ  2015:

Janě Zeithammerové  z fi. Alpin Sport Teplice    za dlouhodobou podporu Arkadie
 fi. Ideal Standard   
za dlouhodobou podporu Arkadie
Jarmile Severové z fi. SČVK   
za dlouhodobou podporu Arkadie
Ing. Alexandru Kotzovi   
za dlouhodobou podporu Arkadie
fi. Pierburg  s.r.o.   
za podporu Arkadie
Ing. Janu Růžičkovi, řediteli OC Galerie Teplice   
za podporu Arkadie
BZ cranes, s.r.o.    
za podporu Arkadie
fi. Česká voda - Czech Water, a.s.   
za podporu Arkadie
Ing. Radomíru  Rážovi z fi.  Roka Ráža  
za podporu Arkadie
manželům Koukolovým   
za dlouhodobou podporu Arkadie
Ing. Františku Vaňkovi   
za podporu Arkadie
Josefu Rantošovi z fi. Billa spol.  s r.o.   
za spolupráci při zaměstnávání klientů Arkadie
Ing.Zdeňku Hrbkovi  azaměstnancům z fi. Boneka spol. s r.o.   
za spolupráci při zaměstnávání klientů Arkadie
Restauraci  Pizza Coloseum Teplice   
za spolupráci při zaměstnávání klientů Arkadie
Restauraci KFC Olympia Teplice   
za spolupráci při zaměstnávání klientů Arkadie
Květě Hellmichové z dámského klubu WomenNet o.s.   
za podporu Arkadie
Janě Antonínové z dámského klubu WomenNet o.s.   
za podporu Arkadie
Liboru  Brablíkovi z fi. AZ Jeřáby    
za podporu Arkadie
Mgr. Pavlu Uhříkovi   
za dlouhodobou podporu Arkadie
Romanu  Waltrovi   
za dlouhodobou podporu Arkadie
Ireně Šanovcové   
za dlouhodobou spolupráci s  Arkadií
MUDr. Ivaně Říhové   
za dlouhodobou podporu Arkadie
Mgr. Ingrid Štroblové-
předsedkyni správní rady ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s.   
za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Mgr. Tomáši Vorochtovi -
členu  správní rady ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s.   
za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

PhDr. Vojtěchu Hadrabovi -
členu  správní rady ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s.   
za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Lence Vaněčkové -
předsedkyni dozorčí rady ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s.   
za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Mgr .Daně Šlechtové -
člence dozorčí rady ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s.   
za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

PhDr. Jarce  Svobodové  -
člence dozorčí rady ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s.   
za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Ing. Janě Brežné -
předsedkyni správní rady Arkadie, o.p.s.    za dlouhodobou spolupráci s Arkadií
Ing. Miroslavě Horové - 
člence správní rady Arkadie, o.p.s.    za dlouhodobou spolupráci s Arkadií
Mgr. Aleně Tonové -
člence správní rady Arkadie, o.p.s.    za dlouhodobou spolupráci s Arkadií
Ingrid Kautské - 
člence správní rady Arkadie, o.p.s.    za dlouhodobou spolupráci
s Arkadií

MUDr.Mgr. Jaroslavu Maršíkovi  - 
členu správní rady Arkadie, o.p.s.   
za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Zdeněku  Červenému,BBA -
předsedovi dozorčí  rady Arkadie, o.p.s.   
za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Bc. Michaele Minaříkové - 
člence dozorčí  rady Arkadie, o.p.s.    za dlouhodobou spolupráci s Arkadií
Bc. Martině Doležalové - 
člence dozorčí  rady Arkadie, o.p.s.    za dlouhodobou spolupráci s Arkadií
Ing. Zdeňku Viltovi z fi. HAVI s.r.o.   
za dlouhodobou podporu Arkadie
fi. AGC Flat Glass Czech a.s.   
za dlouhodobou podporu Arkadie
 fi. Knauf  Insulation    
za dlouhodobou podporu Arkadie
fi. Lázně Teplice v Čechách, a.s.   
za dlouhodobou podporu Arkadie
Evě Stieberové   
za dlouhodobou podporu Arkadie


ČESTNÉ UZNÁNÍ  2015 významnému obchodnímu partnerovi:

Mgr.Naděždě Köhlerové ze ZŠ Maršovská Teplice   
za opakované zadávání zakázek pro výzdobu školy chráněným dílnám
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.