Více informací o oceněných v roce 2008 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Více informací o oceněných v roce 2008 >

Více informací o oceněných v roce 2008

CENA ARKADIE 2008:

pojišťovně CARDIF PRO VITA, a.s.- za pravidelnou finanční podporu Arkadie.

ČESTNÉ UZNÁNÍ ARKADIE za rok 2008:

Juttě  Benešové - za pomoc Arkadii v oblasti překladatelské činnosti při spolupráci s
    německými partnery.
Aleši Nerudovi - za dlouhodobou spolupráci a podporu při získávání sponzorských
    prostředků a grantů.
Aquacentru Teplice - za dlouhodobou podporu Arkadie při výuce plavání.
Firmě KLIMAX TEPLICE, s.r.o., Jaroslavu Dlouhému - za dlouhodobou podporu Arkadie zejména   v oblasti  pořádání cyklistických táborů.
Lucii Vinčové - za dobrovolnickou činnosti při práci s dětmi ve škole na Valech.
Miroslavě Sršňové - za dlouhodobou spolupráci v oblasti hypoterapie a umožnění praxe
    pro žáky školy.
Ing. Josefu Trollerovi - za dlouhodobou finanční podporu Arkadie.
Jakubu Peřinovi - za finanční podporu Arkadie.
Tomáši Hykešoví - za pravidelnou finanční podporu Arkadie.
Ing. Miloslavu Gloserovi - za finanční podporu Arkadie.
Firmě HAVI,.s.r.o. - za dlouholetou podporu Arkadie.
Ing. Václavu  Kolmanovi - za dlouhodobou podporu  Arkadie formou reklamních
      služeb. Stejné ocenění získal pan Kolman v roce 2002.
Firmě BBC Šoun, s.r.o., Ing. Jiřímu Šulcovi - za pomoc při rekonstrukci střediska Krupka
Firmě Urmet Domus s.r.o., Ing. Miroslavu Cinglovi  -za pravidelnou finanční podporu
      Arkadie.
Lázním Teplice v Čechách, a.s. - za opakovanou finanční pomoc Arkadii.

ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO VÝZNAMNÉ OBCHODNÍ PARTNERY v roce 2008:
Jiřímu Boudovi – za příkladnou nadstandardní spolupráci při zajišťování dopravy na volnočasové aktivity a dovolené.
Janě Vávrové - manažerce DTO CZ, s.r.o. (Dům techniky Ostrava)- za organizaci prodejů výrobků chráněných dílen Arkadie při akcích pořádaných DTO
Drahomíře Žákovské - za osobní nasazení při prodeji výrobků Arkadie.

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ, PŘI PŘÍLEŽITOSTI ODCHODU DO DŮCHODU,
za nejlepší léta života, která věnovaly práci pro zdravotně postižené děti a mládež:
Vlastě Kremličkové - výchovné pracovnici denního stacionáře
Haně Hahnové - asistentce pedagoga speciální školy ArkadieVytvořila společnost NEXU, s.r.o.