více informací o oceněných v roce 2007 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > více informací o oceněných v roce 2007 >

více informací o oceněných v roce 2007

Cena Arkadie 2007:
Panu Štěpánu Honovi – za vynikající reportážní fotodokumentaci a medializaci aktivit Arkadie

 

 

 

Čestné uznání Arkadie 2007
Paní Helze Jouglové - za dlouhodobou podporu Arkadie
Paní Marii Červové – za osobní nasazení v úloze pianistky při společenských akcích  Arkadie
Panu Janu Kostohryzovi – za osobní nasazení v úloze všestranného hudebníka při společenských akcích Arkadie
Paní Elen Kálesové – za dobrovolnickou práci v chráněných dílnách
Paní Vladimíře Musilové - za dobrovolnickou práci v chráněných dílnách
Paní Zlatuši Lerchové – za pravidelnou  finanční podporu Arkadie
Paní Lence  Libánské – za pravidelnou finanční podporu Arkadie

Nadaci Preciosa, Jablonec nad Nisou
   - za poskytnutí daru na letní tábor.
Firmě SIEMENS  s. r. o  - za finanční dar 100 tisíc korun na nákup schodišťové plošiny v Krupce

Zvláštní čestné uznání Arkadie 2007
Paní Boženě Macounové - za dlouholetou práci v Arkadii

Čestné uznání pro významné  obchodní partnery v roce 2007
Paní Lence Kohoutové, regionální ředitelce Citibank Europe plc, organizační složka – za osobní přístup při firemní spolupráci s Arkadií
Paní Haně Stuchlíhkové, marketinkové ředitelce Citibank Europe plc, organizační složka – za osobní přístup při firemní spolupráci s Arkadií
Paní Lucii  Frankové, manažerce externí komunikace  firmy Lafarge Cement a.s. – za osobní přístup při firemní spolupráci s Arkadií
Paní Simoně Frimlové, medicínskému representantu  firmy Astellas Pharma s.r.o. – za osobní přístup při firemní spolupráci s ArkadiíVytvořila společnost NEXU, s.r.o.