více informací o oceněných v roce 2006 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > více informací o oceněných v roce 2006 >

více informací o oceněných v roce 2006

Cena Arkadie 2006:
-Panu Alexandru Kotzovi za účinnou a nezištnou pomoc při naplňování poslání Arkadie, prostřednictvím pořízení, opravy a celkového zvelebení zemědělského statku v Úpořinách

Čestné uznání:
Paní Miroslavě Havejové – za každoroční sponzorské provádění auditu škol Arkadie
Panu  Vladimíru Koudelovi – za pravidelnou finanční podporu Arkadie
Paní Amálii Vránové – za dlouhodobé sponzorování Arkadie
Paní Věře Košnarové – za dlouhodobou spolupráci při výrobě plakátů na akce Arkadie
Panu Otakaru Zemanovi – pravidelné poskytování květin na zkrášlení  prostor středisek Arkadie

firmě AmiCom Teplice s.r.o.
– Za finanční dar  v roce 2006
firmě Severočeské vodovody a kanalizace  a.s. – za každoroční finanční podporu letního tábora
firmě Czech – Dog – za poskytnutí placené práce pro pracovní terapii v denním stacionáři v Teplicích
Botanické zahradě v Teplicích – za dlouholetou spolupráci při zajištění  praxe klientům denního stacionáře Arkadie Teplice a za poskytování  chvojí a hlíny
firmě Zahradnická prodejna Kraus – za poskytování slevy při nákupu zboží
pojišťovně CARDIF PRO VITA, a.s. – za poskytnutí finančního daru 100 000,- Kč
firmě Betonstav Teplice, a.s. – za podporu   canisterapeutického psa Adiny
Nadačnímu fondu České spořitelny – za finanční dar 20 000,- Kč

Zvláštní čestné uznání za rok 2006
Paní Jaroslavě Svobodové – za dlouhodobou výchovně vzdělávací, řídící, metodologickou a odbornou činnost ve prospěch Arkadie a to zejména na prvním stupni Základní školy a praktické školy Arkadie, o. p. s. Vytvořila svébytný výchovně vzdělávací model přístupu k žákům s handicapem, který je založený na individuálním přístupu a spolupráci s rodinou.
Paní Evě Kurzweilové -  za dlouholetou péči o ekonomickou, účetní a personální agendu společnosti a školy, za tvorbu výkazů, tabulek, grafů, statistiky, inventur, rozpočtů a všech dalších důležitých dokladů a papírů, které jsou nezbytné pro chod takové společnosti jako je Arkadie

Čestné uznání pro významné obchodní partnery v roce 2006
Základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice – za opakované zadávání zakázek chráněné dílně v Úpořinách
Paní Kateřině Novotné – za podporu chráněné dílny Úpořiny zadáváním lukrativních zakázekVytvořila společnost NEXU, s.r.o.