více informací o oceněných v roce 2005 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > více informací o oceněných v roce 2005 >

více informací o oceněných v roce 2005

Cena Arkadie 2005:
- manželům  Oulickým– za pomoc při realizaci činnosti Arkadie          
                            
Čestné uznání:
Panu Zdenku Zítkovi – za pomoc při budování denního stacionáře Teplice
Panu Josefu Trollerovi – za dlouhodobý sponzorink a nezištné poradenství v oblasti pracovního  uplatňování zdravotně postižených
Panu Lukáši Ravingerovi  - za intenzivní dobrovolnickou práci
Panu Josefu Honovi – za výjimečný a velmi inspirativní přístup k řešení potřeb lidí s hendikepem

Skupině podnikatelů - Ing. Ivo Krajníkovi , Ing. Borisu Brázdovi, Haně Brázdové, RNDr. Miroslavu Oktábcovi, Janě Oktábcové, Miloši Hlaváčkovi, Zdeňce Hlaváčkové, Bohumilu Janouchovi a  Daně Janouchové
– za pravidelnou finanční podporu činnosti Arkadie
Regionálnímu  muzeu Teplice – za vstřícnost při pořádání výstav a kulturních akcí
Teplickému deníku – za  intenzivní spolupráci při medializaci Arkadie
Tělovýchovné jednotě zdravotně postižených NOLA Teplice – za  dlouhodobou spolupráci v oblasti sportu a rekreace
Firmě Pecud – za pravidelnou sponzorskou dodávku pečiva
Firmě GREMO s.r.o. – za pomoc při budování denního stacionáře Krupka
Dopravnímu podniku Ústeckého kraje – za finanční podporu
Firmě PRODECO a. s. -  za finanční  podporu
Firmě COM-PLUS s.r.o. za spolupráci při zavádění internetové sítě  


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.