více informací o oceněných v roce 2003 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > více informací o oceněných v roce 2003 >

více informací o oceněných v roce 2003

Cena Arkadie 2003:
Paní Marii Šlangalové - Za finanční dar Arkadii, reprezentující významnou část celoživotních úspor.

Čestné uznání Arkadie za rok 2003:
paní Haně Chaloupkové - Za dlouhodobou významnou pomoc Arkadii, propagaci její činnosti a získávání  sponzorů.
paní Martě Valouškové - Za dlouhodobé sponzorování činnosti Arkadie.
paní MUDr. Olze Horáčkové - Za dlouhodobé sponzorování činnosti Arkadie.
manželům  Vítu a Ivaně Šabachovým - Za dlouhodobé sponzorování činnosti Arkadie a dobrovolnickou práci v chráněných dílnách.
panu Stanislavu Náhlovskému - Za dlouhodobé sponzorování činnosti Arkadie.
panu Jaroslavu Lachmanovi - Za dlouhodobou podporu činnosti Arkadie.
panu Jiřímu Štronerovi - Za podporu dopravy Arkadie a získávání sponzorů. .
panu Petru Řeholovi - Za dlouhodobou podporu činnosti Arkadie.

firmě BETONSTAV a.s. – Za podporu programu canisterapie.
firmě IBL CZ s.r.o. - Za dlouhodobý významný sponzorink.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.