více informací o oceněných v roce 2002 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > více informací o oceněných v roce 2002 >

více informací o oceněných v roce 2002

Cena Arkadie 2002:
Paní Aleně Janotkové - Za dlouhodobou významnou pomoc Arkadii, propagaci její činnosti a získávání  sponzorů.

Čestné uznání Arkadie za rok 2002:
Paní Evě Stiebrové -  Za dlouholetou propagaci Arkadie a sponzorské konferování jejích akcí.
Paní Heleně Voctářové – Za zavedení canisterapie do rehabilitačních programů Arkadie.
Paní Haně Doupovcové – Za mnohaletou odbornou činnost, směřující ke zkvalitnění života zdravotně postižených a dlouhodobou spolupráci s Arkadii.
Paní Aleně Čermákové – Za dobrovolnickou práci v chráněných dílnách střediska Krupka.
Panu Václavu Kolmanovi – Za dlouhodobé sponzorování formou reklamních služeb.

Městu Dubí -  Za dlouhodobou spolupráci v rámci družby s německým městem Arnstadt a při odbytu výrobků chráněných dílen.
Lions clubu Teplice – Za sponzorování a popularizaci činnosti Arkadie mezi svými členy.
ČSAD BUS Ústí n.L.- Za významný sponzorink v uplynulém roce a zadávání významných zakázek chráněným dílnám.
Firmě IMOSS s.r.o.– Za dlouhodobou spolupráci při zadávání zakázek chráněným dílnám a materiální sponzorink.
Nadaci Eurotel – Za významnou pomoc projektům na podporu znevýhodněných dětí a mladých lidí.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.