více informací o oceněných v roce 2001 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > více informací o oceněných v roce 2001 >

více informací o oceněných v roce 2001

Cena Arkadie 2001:
Panu Jiřímu Hanákovi - Za dlouhodobý významný sponzorink a za propagaci Arkadie mezi příslušníky novinářské obce.

Čestné uznání Arkadie za rok 2001:
paní Miroslavě Havejové - Za sponzorské vypracovávání auditů pro společnost i školu.
panu Tomáši Markovi - Za sponzorování společenské části sociálního  programu chráněných dílen.
panu Josefu Hoffmanovi - Za dlouholetou dobrovolnickou spolupráci při cyklistice a za zajišťování věcného  sponzorinku.
panu Petru Karasovi - Za dlouhodobé významné sponzorování činnosti Arkadie
panu Jiřímu Novému - Za realizaci programu muzikoterapie, který vyvrcholil na přelomu roku 2000 - 2001 vydáním 1. CD Arkadie. 
panu Vojtěchu Hadrabovi - Za dlouhodobou spolupráci v oblasti posuzování klientů .
panu Pavlu Duškovi – Za dlouhodobou činnost ve prospěch organizací zdravotně postižených.   
panu Janu Honovi - Za dlouhodobé sponzorování, dále za nezištnou pomoc v překladatelské  činnosti.
panu Otovi Kučerovi - Za sponzorské zajištění výroby 1.CD Arkadie.

akciové společnosti
Chabařovické strojírny - Za mnohaleté  pravidelné zadávání zakázek chráněným dílnám Arkadie.
společnosti s r.o. NAO - Za sponzorování  koncertu na počest křtu 1.CD Arkadie a dlouhodobou spolupráci.
Kiwanis klubu Praha – Za dlouhodobou spolupráci, zajišťování sponzorů a propagaci činnosti Arkadie.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.