více informací o oceněných v roce 2000 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > více informací o oceněných v roce 2000 >

více informací o oceněných v roce 2000

Cena Arkadie za rok 2000:
panu Oldřichu Karasovi – Za dlouhodobé sponzorování činnosti Arkadie jím, i nyní již zesnulou manželkou, paní Zitou Karasovou.

 

 

 

Čestné uznání u příležitosti 10. výročí založení Arkadie:
slečně Marcele Děkanové - Za rozvoj volnočasových aktivit v prvém pětiletí Arkadie.
paní Blance Pahorecké  - Za práci věnovanou založení společnosti.
panu Jiřímu Hanákovi -Za dlouhodobé sponzorování Arkadie a rozšiřování okruhu jejich sponzorů v Praze.
paní Emilii Jindřichové - Za dlouhodobou podporu denního stacionáře, zadáváním zakázek i přímým sponzorinkem. Paní Jindřichová je laureátkou ceny VIA BONA 1999 jako jeden z nejúspěšnějších sponzorů neziskového sektoru v ČR.
paní Aleně Kartákové - Za sponzorování svými díly a věčnou inspiraci naší keramické tvorbě.
panu Radku Kyselkovi -Za obrovskou vstřícnost při péči o poníka Barona, popularizaci práce Arkadie a rozšiřování okruhu jejích příznivců.
manželům Mazačovým - Za velmi významný podíl na společenské výchově klientů Arkadie vedením kurzů tance a společenské výchovy i za přímý sponzorink.
manželům Musiálovým - Za dlouhodobý sponzorink, popularizaci činnosti  Arkadie a rozšiřování okruhu jejich sponzorů.
panu Zbyňku Novotnému - Za vytvoření podmínek pro uplatňování ucelené rehabilitace v dětské léčebně, což výrazně ovlivnilo celkové směřování Arkadie.
panu  Josefu Trollerovi - Za dlouhodobý sponzorink a nezištné poradenství v oblasti pracovního uplatňování zdravotně postižených.

akciové společnosti Glaverbel Czech, Teplice - Za dlouhodobý sponzorink, ale také za podporu výroby chráněných dílen odběrem jejího zboží a popularizací jejich činnosti.
akciové společnosti SČVaK, Teplice - Za dlouhododobý významný sponzorink a soustavnou pomoc při řešení technických záležitostí.
akciové společnosti Shell CR, Praha 9 - Za opakovaný sponzorink, který byl také základem k získání vlastního mikrobusu Arkadie.
Městu Bílina - Za dlouhodobý sponzorink a podporu činnosti Arkadie.
Městu Krupka - Za dlouhodobý sponzorink dopravy a podporu činnosti Arkadie.
Městu Teplice - Za dlouhodobou podporu Arkadie poskytováním budov za symbolické nájemné, za pomoc při jejich rekonstrukci.
společnosti s r.o.,Foto Star Südcolor, Teplice -Za dlouhodobý sponzorink a podporu Arkadie v oblasti dokumentace její činnosti.
společnosti s r.o. S.W.L.Praha - Za dlouhodobý sponzorink a popularizaci činnosti Arkadie.
Úřadu práce v Teplicích - Za soust. výraznou podporu zaměstnávání zdravotně postižených, ale také za pomoc při řešení dalších personálních obtíží Arkadie v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Výrobnímu a obchodnímu družstvu PECUD, Žandov - Za dlouhodobé sponzorování svými výrobky.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.