Veřejný závazek služby - Odlehčovací služba | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Veřejný závazek služby - Odlehčovací služba >

Veřejný závazek služby - Odlehčovací služba

Poslání:
Postaráme se o Vaši dceru/ syna, člena rodiny, zatímco Vy si můžete v klidu odpočinout či vyřídit si co potřebujete.

Cíle služby

 • Náš klient má uspokojeny a zabezpečeny své základní potřeby
 • Náš klient si může vybrat svobodně na základě svého přání aktivitu nebo činnost
 • Rodina našeho klienta může přerušit péči o svého člena s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením a načerpat tak potřebné síly či vyřešit náročné životní situace (hospitalizace aj.)

Cílová skupina:

 • služba je určena osobám od 7 let do 64 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, které se nacházejí  v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích. (Nepříznivou sociální situací rozumíme ztrátu nebo oslabení schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentální, kombinované, tělesné postižení).

Nepříznivé sociální situace:

 • Zájemce potřebuje pomoc při zvládání běžné péče o sebe
 • Zájemce potřebuje pomoc při osobní hygieně
 • Zájemce potřebuje pomoci se zajištěním stravy
 • Zájemce potřebuje podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zájemce potřebuje podporu při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů
 • Zájemce potřebuje podporu ve výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech

Zásady při poskytování služby:

 • Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
 • Podpora samostatnosti
 • Týmová spolupráce
 • Respektování lidských práv


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.