Tisková zpráva 2019-06 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Tisková zpráva 2019-06 >

Tisková zpráva 2019-06

Arkadie zvyšuje kvalitu svých sociálních služeb

      Také díky podpoře z Evropské Unie - Operačního programu Zaměstnanost - zahájila Arkadie o.p.s. od 1. 9. 2018 svůj další projekt, zaměřený na zvyšování kvality sociálních služeb a vzdělávání zaměstnanců v těchto službách.

     V průběhu tohoto projektu projdou sociální služby celkem pěti audity kvality – jedná se o třídenní kontrolu služby, simulující skutečnou státní kontrolu kvality sociálních služeb. Cílem auditů je vyhledat problémové oblasti, na které se dále budou zaměřovat následné konzultace s odborníky. „Od tohoto projektu mj. očekáváme získání cenných zkušeností, na kterých bude moci stavět i do budoucna rozvoj kvality námi poskytovaných sociálních služeb.“ vysvětluje manažerka kvality Mgr. Alena Tonová. Současně s touto aktivitou bude probíhat vzdělávání pracovníků sociálních služeb ve vytipovaných oblastech – práva osob se zdravotním postižením, sexualita a témata vzešlá z auditů kvality.

     Závěrem tohoto dvouletého projektu budou závěrečné audity sociálních služeb, jejichž cílem bude ověřit, nakolik se podařilo problémové oblasti z prvotních auditů vyřešit a napravit.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.