Sociální rehabilitace Krupka | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální rehabilitace Krupka >

Sociální rehabilitace Krupka


Posláním sociální rehabilitace je podpořit Vás k vyjádření vašich přání a cílů v bezpečném, klidném a důstojném prostředí. Můžete se u nás naučit nové věci, poznat nové lidi a poznat prostředí, které Vám umožní zapojit se do běžného života společnosti.

Cíle služby:

Náš klient má uvolněné ruce pomocí masáží a ošetřenou pokožku rukou dle svých potřeb

·       Náš klient využívá pozitivních účinků hudby k uvolnění, relaxaci, komunikaci se svým okolím a k celkové pohodě

·       Náš klient zná svá práva a umí je použít ve svém běžném životě

·       Náš klient vyrábí dárky pro své členy domácnosti a pro kamarády ze stacionáře a učí se tak spolupráci a rozvoji motoriky

·       Náš klient využívá tablet dle svého přání s důrazem na procvičení své paměti

·       Náš klient využívá prvky bazální stimulace a kinestetické mobilizace

·       Náš klient využívá Snoezellen prostředí na podporu rozvoje smyslů

·       Náš klient cvičí ať již pasivně nebo aktivně a udržuje si tak svou zdatnost v co největší možné míře

·       Náš klient s námi a svým okolím komunikuje podle svých potřeb, využíváme alternativní způsoby komunikace

·        Náš klient se účastní různých společenských akcí a soutěží, integruje se do společnosti v co největší pro něj možné míře

·       Komunikovat nadále s rodiči a zapojit je do společného tvoření individuálního plánu a cílů jejich dětí

·       Pracovat na oblasti práv lidí s mentálním postižením a umět je pojmout pro cílovou skupinu osob, se kterou pracuji

Vzdělávat klienty i personál v oblasti sexuality lidí s postižením, nabízet rady a pomoc nejen klientům, ale taktéž rodičům

       Integrovat klienty do společnosti a nabízet jim nové služby se zapojením rodičů

       Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 16 do 64let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, které se zároveň nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích. (Nepříznivou sociální situací rozumíme ztrátu nebo oslabení schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu - mentální, kombinované, tělesné postižení):

 • Zájemce má potíže v sebeobslužných činnostech (hygiena, svlékání, oblékání, domácnost, zajištění stravy, sycení, použití toalety)
 • Zájemce má potíže s udržením si dosažených schopností a vědomostí
 • Zájemce má potíže s orientací v čase, místě a prostoru
 • Zájemce se necítí dobře, není spokojený, necítí se bezpečně, necítí kontakt
 • Zájemce má potíže s nácvikem pracovních dovedností
 • Zájemce má potíže v oblasti jemné a hrubé motoriky, hmatové stimulace
 • Zájemce má potíže s udržením své fyzické kondice
 • Zájemce má potíže s integrací do společnosti, není mu umožněna dostatečná integrace do společnosti, není mu zprostředkován kontakt se společenským prostředím a umožněním zprostředkování sociálních návyků.
 • Zájemce má potíže v oblasti své psychické pohody, je nespokojený, necítí uvolněný, nerelaxuje.

 Zásady při poskytování služby:

 • V případě že si to uživatel přeje spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady
 • Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
 • Motivace uživatele

 • Týmová spolupráce
 • Respektování lidských práv


Více informací podá:


Petra Vitnerová DiS
tel. 413 034 273
vitnerova@arkadie.cz


Petra Kalašová
tel.: 605 840 576
kalasova@arkadie.cz


Lenka Sondergaardová
tel.: 605 840 576
sondergaardova@arkadie.cz

Informační leták ke stažení zde
    
    Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje
 Statutárním městem Teplice
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.