Projekt partnerství Leonardo | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Projekt partnerství Leonardo >

Projekt partnerství Leonardo

Leonardo da Vinci Partnership Project - CZ/10/LLP-LdV/PS/P/134046

Oficiální název projektu:
     Erprobung, Evaluierung, Adaption und Weiterentwicklung effektiver kompetenzorientierter Methoden und Instrumente der Partner (tool-set) zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am europäischen Arbeitsmarkt

Název projektu v českém jazyce:
      Ověření, evaluace, adaptace a další rozvoj efektivních metod zaměřených na rozvoj kompetencí a instrumentů používaných partnery k podpoře účasti osob se zdravotním postižením na evropském pracovním trhu.“

Doba realizace: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012

Popis projektu:
     V předcházejícím projektu byly vytvořeny a prezentovány přizpůsobené a kompatibilní nástroje, metody a instrumenty odborného vzdělávání a přípravy osob se zdravotním postižením na zaměstnání. V rámci tohoto projektu by mělo být nyní ověřováno využití těchto nástrojů (tool-set) v praxi a evaluováno jejich výsledné používání.  S ohledem na rychlé změny na evropském trhu práce a rostoucí požadavky na kvalifikaci, týkající se také osob se zdravotním postižením budou rozvíjeny vzdělávání a příprava na práci zejména v oblastech jako je vedení domácnosti (úklid), údržba a rozvoj zahradních prostor, montážní práce, práce se dřevem a malířské a zednické práce. 

     Díky projektu dojde k rozpracování a vyzkoušení obecných i specifických didakticko-metodických vzdělávacích pomůcek a nástrojů, učebních pomůcek směřujících k odpovídající kvalifikaci ve výše uvedených oborech. Přitom budou od začátku důsledně rozlišovány a využívány jednotlivé oblasti kompetencí tj. sociální, odborné, metodické, vztahové apod. osob z cílové skupiny zapojené do projektu. Ve vzájemných výměnných praxích mohou lidé se zdravotním postižením zvýšit svou uplatnitelnost (pracovní potenciál) na evropském pracovním trhu, asistenti rehabilitačních dílen, mistři odborného výcviku, sociální pedagogové a lektoři provádějící přípravu na práci těchto osob, získají další know-how pro svou práci.

     Posílí a rozšíří tím již vytvořenou spolupracující partnerskou síť, která společně směřuje ke splnění cíle, tj. omezit znevýhodnění osob se zdravotním postižením v přístupu na evropský pracovní trh a učinit odbornou pracovní přípravu ve smyslu ECVET, srovnatelnou a kompatibilní.  
Partneři projektu:
  Arkadie, o. s. – Česká republika

Institut für Fortbildung und Berufliche Reintegration - IFBR Zwickau, Německo
(koordinátor projektu)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja, Polsko

Donátor:
Evropská unie v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci (Projekty partnerství)


Kontaktní osoba:
Karel Klášterka

stránky projektu: http://www.participation4all.eu/folgeprojekt/

O setkání v březnu 2012 v rámci tohoto projektu se více dozvíte zde.
V rámci tohoto projektu se v polské Zlotoryi uskutečnila na konci května 2011 soutěž v grilování. Více zde.
O setkání v březnu 2011 v rámci tohoto projektu se více dozvíte zde.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.