Projekt partnerství Leonardo 2013-2015 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Projekt partnerství Leonardo 2013-2015 >

Projekt partnerství Leonardo 2013-2015

Leonardo da Vinci Partnership Project - CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134003

Oficiální název projektu:
     "Guide to the European labor market - opportunities - Support - Individual training on job opportunities for persons with disabilities"

Název projektu v českém jazyce:
      „Průvodce po evropském trhu práce - příležitosti - podpora – individuální odborná příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením"

Doba realizace: 1. 8. 2013 – 31. 7. 2015

Popis projektu:
     Projekt navazuje na předchozí dvě partnerství, která vytvořila a otestovala sadu didakticko, metodických, tréninkových nástrojů, učebních materiálů a pomůcek, které se rozčleněné do oblastí dle osobních, sociálních, odborných a metodických kompetencí používají při přípravě osob se zdravotním postižením na pracovní uplatnění.
     Hlavní cílem projektu je přispět ke snížení diskriminace těchto osob na společném evropském pracovním trhu.
     Hlavním výstupem projektu je vytvoření příručky především pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením a profesionály, kteří je při tom podporují (srovnání zemí, příklady dobré praxe, strategie, hodnocení výsledků). Prostřednictvím vytvoření čtyř pracovních skupin z jednotlivých zemí tj. Polska a Německa budou zodpovězeny otázky: Jaké strategie akvizice jsou užitečné? Ve kterých oblastech zaměstnávání, jaká znevýhodnění nejsou překážkou? Jakým způsobem probíhá příprava na přijetí do pracovního poměru? Jaká podpora je zapotřebí a jak může být realizována? Jaké pracovní podmínky by měly být zajištěny? Jaké další školení a stabilizační strategie jsou používány? Jak lze zajistit udržitelnost pracovního poměru?
     Důraz bude kladen na zjištění předpokladů získání kvalifikace pro umístění na pracovním místě na otevřeném trhu práce. K tomu přispěje i cílená spolupráce s organizacemi a firmami zainteresovanými v zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a v rámci projektu organizované výměnné praxe těchto osob spojené s vytvořením společného produktu.

 
Partneři projektu:
Základní a praktická škola Arkadie o. p. s. (koordinátor projektu)
Arkadie, o. p. s.
Institut für Fortbildung und Berufliche Reintegration - IFBR Zwickau, Německo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja, Polsko

Donátor:
Evropská unie v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci (Projekty partnerství)

Kontaktní osoba:
Karel Klášterka

stránky projektu: http://www.participation4all.eu/folgeprojekt-2013-2015/

I. setkání proběhlo v režii Arkadie v září 2013, více zde.
O II. setkání v prosinci 2013 v rámci tohoto projektu se více dozvíte zde.
Více o III. setkání v rámci projektu v březnu 2014 se dozvíte zde.
V rámci IV. setkání se v polské Zlotoryji uskutečnila v polovině května 2014 soutěž v grilování. Více zde.
Více o V. setkání partnerů projektu v Teplicích v říjnu 2014 zde.
Při vyhodnocování uzavřených projektů programu Leonardo da Vinci, získal tento projekt Pečeť kvality. Více zde.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.