Praxe uživatelů služby Sociálně terapeutické dílny v Bille | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Praxe uživatelů služby Sociálně terapeutické dílny v Bille >

Praxe uživatelů služby Sociálně terapeutické dílny v Bille

Příprava na práci je velice důležitá etapa v životě každého člověka. Možnosti pracovního uplatnění lidí s mentálním postižením jsou na trhu práce stále ještě velmi omezené. O to důležitější je věnovat pozornost tréninku pracovních dovedností formou praxí právě u lidí s mentálním postižením. O to se snaží občanské sdružení Arkadie ve spolupráci s restaurací KFC a nově také se supermarketem Billa v Teplicích.

A právě v Bille byla jako první na praxi Zuzana K. Zuzka má za sebou již několik pracovních zkušeností. Ale s doplňováním zboží v obchodě se setkala prvně v životě. Díky Bille bude mít Zuzka a mnoho dalších uživatelů sociálně terapeutických dílen, možnost nahlédnout do pracovního života mimo Arkadii. V Bille si vyzkouší doplňování nápojů, cukrovinek a drogistického zboží. Poznají realitu pracovního prostředí běžné firmy. Při nácviku pracovních dovedností uživatelům poskytuje podporu pracovní asistentka. Ta má v procesu přípravy na práci velice důležitou úlohu. Má pomoci praktikantům naučit se veškeré činnosti tak, aby byli schopni práci vykonávat samostatně.

Pro někoho bude tato realita signálem toho, že by práci v běžné firmě zvládl, jiný na sobě bude muset ještě v rámci sociálně terapeutických dílen zapracovat.

Ať to bude jakkoliv, o praxe je ze strany uživatelů Arkadie velký zájem. Už jen proto, že se ocitnou tváří v tvář životu v běžné společnosti. A o to jde Arkadii především.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.