Poslání | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Poslání >

Poslání

Posláním společnosti Arkadie je podpora důstojného, plnohodnotného života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s rodinou, na území Ústeckého kraje.

Nevnímáme člověka s mentálním postižením jako dítě, ale respektujeme jeho fyziologický a psychologický vývoj, který již dosáhl fáze dospělosti. Naším přístupem se snažíme dát lidem s postižením přiměřenou míru zodpovědnosti sami za sebe, za své jednání, učíme je samostatnému rozhodování, přiměřeně jejich mentálním možnostem je seznamujeme s právy a povinnostmi, které jsou pro zdravého člověka přirozenou součástí života.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.