Patrik | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Patrik >

Patrik

     V rámci služby sociální rehabilitace se uživatelé sociálně terapeutických dílen zúčastňují pravidelných Job klubů, kde jsou hlavním tématem, jak jinak, možnosti pracovního uplatnění a nácvik sociálních dovedností, které mohou s jejich budoucím uplatněním souviset. Cílem těchto setkání má být osobní zkušenost každého účastníka s prací na volném trhu práce. Mnoho z těchto mladých lidí nezná jiné pracovní podmínky, než v chráněných dílnách Arkadie. Často nejsou ani schopni si představit, jak asi vypadá pracovní život v běžných firmách. Proto je potřeba umožnit jim náhled opět prostřednictvím praxí. Od května 2011 začal na praxi do KFC Olympia Teplice docházet jeden z účastníků job klubu.

Patrik

     Patrik je 18tiletý absolvent jednoleté Praktické školy Arkadie. Školu ukončil v červnu 2010. Vzhledem k tomu, že nechtěl ihned po škole začít hledat placené zaměstnání, rozhodl se využít službu sociálně terapeutické dílny. Patrik je velmi šikovný a pracovitý mladý muž, který k pracovním činnostem v terapeutické dílně přistupuje velmi zodpovědně a kvalitně. Je jedním z účastníků pravidelných Job klubů. V dubnu 2011 se Patrik rozhodl, že by rád využil službu podporované zaměstnávání a společně s pracovní konzultantkou by si chtěl najít práci mimo Arkadii. Jeho snem je pracovat v KFC či podobných rychloobslužných restauracích, rád by vybaloval zboží v supermarketu nebo by vykonával kompletační práce.

     Začátkem května bude mít Patrik možnost vyzkoušet si práci v jeho vysněném KFC. Zjistí, jestli je to práce, kterou by opravdu chtěl a zvládl dělat. S Patrikem bude na praxi docházet pracovní asistentka, která mu bude na pracovišti poskytovat podporu při učení se pracovním dovednostem a pomůže mu s vytvářením sociálních kontaktů na pracovišti. Praxe bude probíhat v pracovních dnech po dobu jednoho měsíce. Pro KFC v Teplicích to bude také nová zkušenost. Obavy ze zaměstnávání lidí s mentálním postižením mezi firmami na volném trhu jsou stále zakořeněny. A ti zaměstnavatelé, kteří lidem s tímto typem postižení umožní vykonávat na jejich pracovišti praxe, si mohou sami ověřit, že tito lidé jsou schopni zastávat stejně dobře svou práci, jako ostatní pracovníci bez postižení. A do budoucna by možná mohla existovat naděje, že takového člověka zaměstnají.

Patrik na praxi v KFC

     Od prvního dne praxe bylo na Patrikovi vidět, že je pro práci nadšený. Ke všem přiděleným činnostem přistupuje velmi pečlivě a je opravdu učenlivý. Do kolektivu ostatních pracovníků se začlenil už od začátku. Zásluhu na tom mají samotní kolegové, kteří k němu přistupují přátelsky a obětavě, a nepochybně samotný Patrik, protože je usměvavý, komunikativní a je vidět, že se v prostředí KFC cítí příjemně.

    Patrik je během praxe oblečen v uniformě KFC, takže má pocit, že je součástí týmu. Pracovní asistentka je Patrikovi po ruce, aby mu pomohla se veškeré činnosti naučit. Patrik má na starosti různé práce. Marinování masa, lobby (udržování pořádku v samotné restauraci), třídění odpadu. Vyzkoušel si také zhotovení sendvičů. 

     Přestože marinování masa není vůbec snadné, je potřeba dodržovat stanovený postup a řídit se přesnými mírami, Patrik se postupně stále více osamostatňuje. Pracovní asistentka Patrikovi pomáhá naučit se zvládat například vážení, odměřování litrů vody apod. Během praxe se klade důraz i na to, aby byl Patrik schopen komunikovat s týmem ostatních pracovníků. Takže když si Patrik neví rady, například s tím, kterou přepravku masa z mrazáku má vyndat, jde se zeptat vedoucího směny.


 Patrik má zaměstnání

     Patrikův velký sen se splnil! Po úspěšné praxi byl Patrik přijat do zaměstnání v KFC. Je to významný úspěch našeho programu!
 

     Výše uvedené aktivity se uskutečňují v rámci projektu „Vybudování odborného a vzdělávacího centra pro vzdělávání a přípravu osob s postižením na uplatnění na pracovním trhu„ financovaného z prostředků nadace Aktion Mensch.

                                                                                     Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.