Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením >

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Poslání 

Poskytujeme informace, rady, pomoc a asistenci osobám se zdravotním postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, protože neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy a dále všem, kteří přicházejí řešit problematiku osob se zdravotním postižením v jejich prospěch.

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením od 18let. 

(zdravotním postižením se dle §3 písm.g) zákona č. 108/2006sb. o sociálních službách rozumí zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby)

Dále všichni, kteří přicházejí řešit problematiku osob se zdravotním postižením v jejich prospěch

Cíl služby:

Náš klient je po ukončení konzultace (konzultací) vybaven takovými znalostmi, či dovednostmi, popřípadě obdržel takovou konkrétní pomoc, které mu pomohly vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, týkající se jeho zdravotního postižení a oblastí ve kterých poskytujeme poradenství nebo mu ji umožňují řešit následně.

Zásady při poskytování služby: 

Nestrannost 

Důvěrnost 

Aktivní působení na uživatele  a podpora samostatnosti 

Anonymita  

 Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.