Martin 2 | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Martin 2 >

Martin 2

Arkadie, o.p.s. slaví tento podzim 25. výročí od svého založení. Za léta svého působení ovlivnila životy mnoha dětí a dospělých se zdravotním postižením. Nabízí jim širokou paletu sociálních služeb, zaměstnávání na chráněných pracovištích a vzdělání na základní a praktické škole.

V tomto článku Vás seznámíme s příběhem jednoho mladého muže s mentálním postižením, který v Arkadii využívá
hned dvě sociální služby. Martinovi je 38 let. Od roku 2003 žije v pronajatém tréninkovém bytě, kde se učí samostatně bydlet a asistentky sociální služby Podpora samostatného bydlení mu v tom pomáhají. Docházejí k němu do bytu nebo se setkávají v terénu a nacvičují dovednosti, které se samostatným bydlením úzce souvisejí – například hospodaření s penězi, nakupování, zajišťování lékařské péče, jednání s úřady. Cílem této služby je, aby si Martin našel své vlastní bydlení a aby byl co nejvíce soběstačný.

Martin byl v minulosti zaměstnaný na chráněném pracovišti v Arkadii. Toto zaměstnání skončilo. Martin měl ale potřebu hledat si jinou práci. Začal spolupracovat s asistentkami další sociální služby Arkadie, která se jmenuje Sociální rehabilitace. Zařadil se do programu Příprava na práci. Tento program je určen lidem se zdravotním postižením, kteří mají potíže si najít uplatnění, mají málo pracovních zkušeností anebo neví, jaký typ práce by jim vyhovoval. Formou praxí v různých firmách a za podpory asistentky měl Martin možnost vyzkoušet si různé pracovní činnosti – doplňování zboží v supermarketu Billa, kompletační práce ve firmách CzechPak Manufacturing, s.r.o., Obaly kartony, s.r.o. a Colortec, s.r.o..

Na základě těchto praxí jsme zjistili, jaké činnosti Martinovi vyhovují a jaké nikoliv. Společně s Martinem poté asistentka začala vyhledávat a oslovovat firmy. Asistentka firmám nabízela možnost vyzkoušet si Martina formou bezplatné praxe, kde by se ukázalo, zda Martin práci zvládá. Pokud by s ním byli spokojeni, asistentka Arkadie by byla prostředníkem při vyjednávání pracovních podmínek mezi Martinem a firmou.
Podařilo se nám navázat spolupráci s firmou BONEKA, spol. s r.o.. Tato firma se zabývá výrobou umělých kožešin a plyšů. Další náplní činnosti této firmy je tzv. flokování malířských válečků. Flokování spočívá v nástřiku lepidla na molitanový povrch válečku a následném elektrostatickém nanesení floku, což jsou cca 2 mm dlouhá syntetická vlákna. Výsledný povrch vypadá obdobně jako semiš.
Ředitel firmy Boneka, Ing. Zdeněk Hrbek, byl ihned nakloněn k tomu si Martina vyzkoušet právě na úseku flokování. Martin nastoupil do firmy na praxi, společně s asistentkou. Učil se sestavovat jednotlivé komponenty malířských válečků. Firma Boneka byla s Martinem spokojena a po měsíci praxe získal Martin ve firmě zaměstnání (od června 2015)
Co o Martinovi a o spolupráci s Arkadií říká ředitel firmy Boneka, Ing. Zdeněk Hrbek, se dozvíte v následujícím rozhovoru.
Co Vás vedlo k tomu vyzkoušet si Martina formou praxe?
Ve firmě máme několik spolupracovníků s různým zdravotním omezením a jsou to určitě nadprůměrně loajání a přínosní zaměstnanci.
S ohledem na zdravotní omezení, které má Martin, se nabízelo zapojit jej do práce na úseku výroby flokovaných válečků, kterou jsme letos zahájili pro našeho významného zákazníka. Podstatné bylo i vhodné načasování, když nás nedlouho před náborem nových zaměstnanců oslovila Bc. Kateřina Jelínková ze společnosti Arkadie. To vyústilo ve zkušební spolupráci s Martinem a následně jeho zaměstnání na hlavní pracovní poměr.

Měl jste z něčeho obavy?
Ze začátku trochu z komunikace s Martinem a zároveň z toho, jak jej bude brát nový kolektiv. Obojí se naštěstí ukázalo jako bezpředmětné a Martin skvěle zapadl.
Na pracoviště docházela s Martinem asistentka. Jak z Vaší strany asistenci hodnotíte? Byla i pro Vás v něčem přínosná?
Určitě pro začátek takovou asistenci vnímám jako výbornou pomoc, protože díky ní jsme nebyli pod tlakem. Asistentka byla proškolena a instruována spolu s Martinem a vlastně ze začátku byla prostředníkem pro komunikaci i jeho koučem. Martin pak mohl ukázat, že může a umí pracovat samostatně.

Rozhodl jste se Martina zaměstnat. Jaká byla/je v tomto směru Vaše hlavní motivace?
Těší mne, že jsme dali příležitost někomu, kdo se bez vlastního přičinění dostal do nezáviděníhodné situace a bez cizí pomoci má na trhu práce minimální šanci. Věřím, že stabilní práce má pro Martina vedle ekonomického přínosu hlavně pozitivní psychický efekt.
Finanční efekt související se zaměstnáním takto zdravotně postižených osob vnímám jako nepříliš podstatný. Zde musím také zmínit, že to určitě nebyl důvod, proč Martina přijímat. Osob se sníženou pracovní schopností máme ve firmě několik a zákonný požadavek na zaměstnávání těchto osob jsme již před přijetím Martina splňovali dvojnásobně.

Jaké jsou reference od Martinovo kolegů, nadřízených?
Za celou dobu spolupráce zaznamenávám pouze pozitivní reakce. Prostě zapadl do týmu, a i když to zní trochu ironicky, tak jeho nadřízený pan Karl si jej chválí, obvykle se slovy „Kdybych se s každým domluvil tak snadno jako s Martinem…“
Upravovali jste pro Martina nějak pracovní podmínky, pracovní dobu?
Martin nastupoval na zkrácenou pracovní dobu, kterou jsme ale po zapracování a na jeho žádost (a samozřejmě i pro spokojenost z naší strany) prodloužili.
Výrobní úsek, kde Martin pracuje, nezahrnuje nějaká zvláštní nebezpečí, takže z tohoto pohledu jsme nemuseli dělat jakákoli další opatření.

Co byste vzkázal ostatním zaměstnavatelům, kteří mají obavy ze zaměstnání člověka s mentálním postižením?
Nebojte se zaměstnat lidi s postižením. Vedle toho, že získáte loajálního zaměstnance, se jejich přítomnost na pracovišti pozitivně projeví i na jednání jeho kolegů a celkové atmosféře ve firmě.

A co o Martinovi říká jeho nadřízený pan Ladislav Karl: Martin je bezproblémový a samostatný. Potřebuje samozřejmě individuální přístup, ale domluvím se s ním na všem, co je pro jeho práci potřeba. Činnost, kterou vykonává, zvládá v přiměřeném tempu i kvalitě.
Určitě také stojí za to, dozvědět se přímo od Martina, jak je v práci spokojený:
Proč jste, Martine, začal využívat naší sociální službu?
Protože jsem chtěl najít práci a protože jsem chtěl od vás pomoct a vy jste říkaly, že mi pomůžete. Sám bych měl problém si práci najít, protože mám postižení.
Jak jsme Vám pomáhaly?
Chodil jsem na schůzky, řešili jsme práci, jak chodit včas a ne pozdě, čistě oblečený, navoněný a jak se máme chovat ke kolegům v práci a jak oni k nám.
Chodil jste na praxe, v čem Vám to pomáhalo? V čem Vám pomáhala asistentka, která s Vámi na praxi byla?
Vyzkoušel jsem si, co mi jde a co ne. Asistentka mi pomáhala třeba, jak mám skládat zboží, jak mám dělat pořádně práci, jak chodit včas a ne pozdě. Sám bych to na praxích bez asistentky nezvládal.
S čím máte, Martine, potíže?
Mám problémy se čtením, psaním, počítáním. Taky říct kolik je hodin je problém. Mám problémy s jednáním na úřadech, s autobusama… pomáháte mi vy nebo bratr. Autobusy teď už stíhám v pohodě. Káťa mi pomáhala si tu pracovní smlouvu přečíst a do kdy ta smlouva platí a až ta smlouva skončí, tak jestli jí prodloužej nebo ne.
Jak dlouho Vám trvalo si práci najít?
Hodně dlouho, mně se to vůbec nedařilo. Až pak jsem šel do Boneky, na tu zkoušku a tam mě zaměstnali.
Líbí se Vám v práci?
Já jsem tam spokojenej. Je tam dobrej kolektiv, je tam sranda. Ta práce mě baví, je lehká, akorát někdy toho je strašný množství. Tuhle práci bych si chtěl udržet na stálo, jestli by to šlo…

Firmě BONEKA, spol. s r.o. velmi děkujeme za jejich přístup k zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Podařilo se změnit život dalšímu člověku, který dostal šanci zapojit se plnohodnotně do pracovního procesu.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.