Job klub | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Job klub >

Job klub

Součástí přípravy klientů Arkadie na pracovní uplatnění jsou také pravidelná setkávání v rámci „Job klubu“. Jeden z uživatelů služby sociálně-terapeutických dílen Arkadie v Úpořinách, Zdeněk J., zde prezentoval kolegům své zkušenosti a zážitky z praxe v jedné teplické firmě. Přes počáteční nervozitu zvládl svou roli velmi dobře. Ostatním účastníkům předal důležité informace, které se týkají průběhu praxe. Jeho povídání doplňovala pracovní asistentka Nicol H., která s praktikanty na praxi dochází a pomáhá jim naučit se zvládat všechny pracovní činnosti. Kromě těchto praxí je součástí programu i teoretická příprava na možné pracovní uplatnění, tj. sebeprezentace, vyhledávání vhodných pracovních příležitostí, motivační průprava atd.

     Při těchto aktivitách jsou mj. využívány a upravovány výukové manuály, které tvoří součást systému vzdělávání, jehož přenos, přizpůsobení a zavedení pro použití v praxi Arkadie je cílem a náplní dvouapůlletého mezinárodního projektu, který Arkadie, ve spolupráci s partnerskou organizací Lebenshilfe Gardelegen ze SRN, od září loňského roku realizuje.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.